Τετάρτη, 4 Απριλίου 2012

Νέο πρότυπο ανάπτυξης των νησιών – Σημαντικές προτάσεις στην ημερίδα της Αναπτυξιακής Εταιρείας της Περιφέρειας Νοτίου ΑιγαίουΣήμερα 04-04-2012 πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου ενημερωτική ημερίδα που διοργάνωσε η Αναπτυξιακή Εταιρία της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου «Ενεργειακή Α.Ε.» στο πλαίσιο υλοποίησης του διακρατικού Έργου  «SCORE– ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Στο πρώτο μέρος της ημερίδας ο κ. Δημήτρης Παπαστεφανάκης, Διευθυντής Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) παρουσίασε τους βασικούς άξονες του νέου πρότυπου ανάπτυξης «Πράσινες Αγροτικές και Νησιωτικές Κοινότητες», στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013»:


¤  Συμβολή στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και στην επίτευξη των εθνικών και ευρωπαϊκών στόχων για την προστασία του περιβάλλοντος.
¤  Εξοικονόμηση ενέργειας στα δημόσια κτίρια και στις κατοικίες.
¤  Βελτίωση των θερμικών, οπτικών και περιβαλλοντικών συνθηκών στα δημόσια κτίρια και στις κατοικίες.
¤  Βελτίωση του Μικροκλίματος της ευρύτερης περιοχής στην οποία εντάσσονται τα κτίρια των παρεμβάσεων.
¤  Ενίσχυση της δυναμικότητας για παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ. 
¤  Εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων για διαχείριση στερεών αποβλήτων και ενεργειακή αξιοποίηση απορριμμάτων.
¤  Υλοποίηση εγκαταστάσεων αφαλάτωσης νερού με χρήση ΑΠΕ.

Που δίνει την δυνατότητα για ολοκληρωμένες ενεργειακές παρεμβάσεις σε κοινότητες ή νησιά με πληθυσμό κάτω των 1000 κατοίκων.

Ακολούθησε συζήτηση με τους εκπροσώπους τοπικών αρχών και φορέων για την περαιτέρω ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και υποβολή προτάσεων στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Στο περιθώριο της ημερίδας ο Δρ. Γιάννης Γεραγωτέλης, παρουσίασε στα μέλη του δικτύου εμπειρογνωμόνων (Focus Group) του SCORE τους βασικούς άξονες του έργου που είναι:


*      Στήριξη της εφαρμογής βιώσιμων ενεργειακών πολιτικών στον κατασκευαστικό τομέα
*        Αξιοποίηση της δυνατότητας Οικολογικής Καινοτομίας (eco-innovation) και χρήση παραδοσιακών οικοδομικών υλικών σε συνδυασμό με καινοτόμες πράσινες τεχνολογίες.
*        Ανάπτυξη ενός μοντέλου συγκριτικής μάθησης για την προώθηση της αειφόρου κατασκευής
*        Δημιουργία μεταβιβάσιμων καινοτόμων εργαλείων για ενεργειακά αποδοτικές πρακτικές κατασκευής
 Καθώς και τον ρόλο του συγκεκριμένου δικτύου και ακολούθησε συζήτηση για το πώς θα μπορούσε να υπάρχει εποικοδομητική και ενεργή  συμμετοχή των μελών στην συνδιαμόρφωση των παραδοτέων για την επιτυχή υλοποίηση του έργου .

Τέλος η Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Εταιρίας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου , Περιφερειακή Σύμβουλος κα Ελευθερία Φτακλάκη δεσμεύτηκε ότι τόσο η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, όσο και η Αναπτυξιακή της Εταιρία «Ενεργειακή Α.Ε.» θα παρέχουν τεχνική στήριξη στα μικρά νησιά και τις κοινότητες στην κατάρτιση των προτάσεων τους και την υποβολή φακέλων στα πλαίσια του προγράμματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου