Τρίτη, 3 Απριλίου 2012

«Πρόγραµµα Αναδιάρθρωσης & Μετατροπής των Αμπελώνων περιόδου 2012–2013»


Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ανακοινώνεται ότι ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το «Πρόγραµµα Αναδιάρθρωσης & Μετατροπής των Αμπελώνων περιόδου 2012–2013». Το Πρόγραµµα εφαρμόζεται σύμφωνα µε την αριθµ. 306206/3-12-2010 ΚΥΑ ‘Αναδιάρθρωση και μετατροπή των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα’
Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί των Περιφερειακών Ενοτήτων Δωδεκανήσου, μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας στη Ρόδο και στα Τμήματα Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων Κω, Καλύμνου, Καρπάθου έως και 15 Μαΐου 2012.
Το πρόγραµµα καλύπτει:

  • Την εκρίζωση και επαναφύτευση αμπελώνων οινοποιήσιµων ποικιλιών νόµιµα ταξινοµηµένων, στο ίδιο ή σε άλλο αγροτεμάχιο µε την ίδια ή άλλη ποικιλία
  • Τη βελτίωση τεχνικών διαχείρισης (Υποστύλωση, αναβαθμίδες).
  • Τη φύτευση βάσει  δικαιωμάτων φύτευσης από το Εθνικό Αποθεματικό ή δικαιωμάτων αναφύτευσης.
Οι παραπάνω δράσεις μπορούν να συνδυαστούν ή και να υλοποιηθούν μεμονωμένες.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθύνεστε στο  τηλ 2241055919

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου