Τρίτη, 3 Απριλίου 2012

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΕκτός ημερήσιας διάταξης: Εγκρίθηκε ομόφωνα το τροποποιημένο σχέδιο προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Ρόδου για το έργο «Επισκευή – συντήρηση παλαιού Νοσοκομείου Ρόδου για κάλυψη αναγκών Διοίκησης – μεταστέγαση υπηρεσιών» - Προϋπολογισμού 1.165.000 ευρώ
(Εισηγητής: Φώτης Χατζηδιάκος)


ΘΕΜΑ 1ο
Επικύρωση πρακτικών της 3ης/5-3-2012 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.  (ΟΜΟΦΩΝΑ)


ΘΕΜΑ 2ο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – Κύπρος 2007 – 2013  INTERREG»
Α Υποβολή προτάσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στο πλαίσιο της 3ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – Κύπρος 2007 – 2013 INTERREG»
Β. Σχεδιασμός Προτάσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στο πλαίσιο της Στρατηγικής Προσέγγισης του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – Κύπρος 2007 – 2013 INTERREG» (ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ)
Εισηγήτρια : κ. Φτακλάκη Παρασκευή - Ελευθερία

ΘΕΜΑ 3ο
Αναθεώρηση Ειδικού Χωροταξικού Σχεδιασμού για την αειφόρο ανάπτυξη του Τουρισμού
Εισηγητής : κ. Α. Χατζηϊωάννου   (ΑΝΑΒΟΛΗ)

ΘΕΜΑ 4ο
Έγκριση σύναψης Προγραμματικών Συμβάσεων και των όρων αυτών μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και   

Α.   του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού (ΥΠΠΟΤ), του Δήμου Ρόδου και του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠΑ) για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Προστασία, διαχείριση και βιώσιμη ανάπτυξη της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου» προϋπολογισμού 4.000.000,00 € και διάρκειας 10 ετών. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θα χρηματοδοτήσει το έργο με το ποσό των 100.000,00 € ετησίως.
        Εισηγητής:  κ.Φ. Χατζηδιάκος      (ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ)


Β. της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου και της ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ για την υλποποίηση του έργου με τίτλο «Επιστημονική και Τεχνική υποστήριξη της Περιφέρειας  Νοτίου Αιγαίου για την υλοποίηση έργων στα πλαίσια του ΕΣΠΑ και των ευρωπαϊκών προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας», προϋπολογισμού 200.000,00 €.
      Εισηγήτρια : κα. κ. Φτακλάκη Παρασκευή – Ελευθερία    (ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ)Γ. της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου και της ΦΥΤΩΡΙΟ ΑΕ για την υλοποίηση του έργου με τίτλο "Έργα και ενέργειες προστασίας και βελτίωσης του φυσικού περιβάλλοντος και υποστήριξης του πρωτογενούς τομέα", προϋπολογισμού 480.000,00 €.
       Εισηγητής : κ. Α.  Χατζηιωάννου      (ΟΜΟΦΩΝΑ)

Δ. του Δήμου Τήλου και της ΔΕΥΑ Τήλου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο "Συντήρηση Λιθόστρωτων Μονοπατιών Νήσου Τήλου", προϋπολογισμούς 100.000,00 €.
      Εισηγητής: κ. Φ.  Χατζηδιάκος     (ΟΜΟΦΩΝΑ)


ΘΕΜΑ 5ο
Έγκριση τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Ν.Α. Δωδ/σου, του ΤΕΕ - Τμήμα Δωδ/σου και του Επιμελητηρίου Δωδ/σου για το έργο "Συστηματική καταγραφή και διάσωση της Βιομηχανικής Κληρονομιάς της Δωδεκανήσου", προϋπολογισμού 100.000,00 € ως προς τα συμβαλλόμενα μέρη (αυτοδίκαιη αλλαγή από Ν.Α.Δωδ/σου σε Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου λόγω του Ν.3852/2010 "Καλλικράτης) και τη  διάρκεια με την παράταση ισχύος μέχρι τις 30 – 6 - 2013
Εισηγητής: κ. Φ. Χατζηδιάκος      (ΟΜΟΦΩΝΑ)
ΘΕΜΑ 6ο
Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη στο Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013 του Έργου με τίτλο :
«Αποκατάσταση του Χ.Α.Δ.Α. στη θέση Γλυφωνιές και Προμήθεια Εξοπλισμού Μεταφοράς, Μείωσης όγκου και Ολοκληρωμένης Επεξεργασίας Απορριμμάτων στο Δήμο Σύμης», προϋπολογισμού 1.158.631,70€  
Εισηγητής: κ. Φ. Χατζηδιάκος   (ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ)
ΘΕΜΑ 7ο
Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013» του Έργου με τίτλο :
«ΚΤΗΡΙΟ ΕΚΑΒ ΡΟΔΟΥ »
Εισηγητής: κ. Φ. Χατζηδιάκος     (ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ)


ΘΕΜΑ 8ο
Υποβολή δύο Προτάσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στη Στοχευμένη Πρόσκληση του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Μεσογειακού Χώρου - MED
Εισηγήτρια : κ. Φτακλάκη Παρασκευή - Ελευθερία        

(ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ)
ΘΕΜΑ 9ο
Τροποποίηση Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Κυκλάδων & Δωδεκανήσου έτους 2012
Εισηγητής : κ. Γ. Πουσσαίος & κ. Φ. Χατζηδιάκος   (ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ)

                                                           
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου