Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2011

Γιατί φοβούνται την «Διαύγεια»;

 
Για άλλη μία φορά, οι πράξεις της Δημοτικής Αρχής είναι ανακόλουθες με όσα επαγγέλλεται, ακόμη και εγγράφως. Για του λόγου το αληθές:

Στις 26/6/2011 έγραφαν σε Δελτίο Τύπου…
«Η δημοτική αρχή, δίνοντας προτεραιότητα σε θέματα διαφάνειας και ενημέρωσης, αποφάσισε να δίνει στη δημοσιότητα την καθημερινή οικονομική κατάσταση του Δήμου, προκειμένου να ενισχύσει τη διαφάνεια και τη δυνατότητα ελέγχου από τον κάθε δημότη. Η πρωτοβουλία αυτή δεν αποτελεί προϊόν νομικής υποχρέωσης, αλλά ηθικής δέσμευσης ότι, κατά τη διάρκεια της θητείας μας, θα πορευόμαστε με βάση την εντιμότητα, την αξιοπιστία, το σεβασμό και τη διαφάνεια».

Δημοπρασία για τη χρήση του ξενώνα Κορωνίδας

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

Έχοντας υπόψη:
  1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 (Φ.Ε.Κ. Α΄77/30-03-81), «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι' εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων»,
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄114) Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων,
  3. Την υπ' αριθμ. 141/2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου,
  4. Την με αριθμ. 199/2011 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής,
Διακηρύττει ότι, ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων θα διεξάγει φανερή, πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία για την παραχώρηση χρήσης (εκμίσθωση) του ξενώνα της Τοπικής Κοινότητας Κορωνίδας μετά του εξοπλισμού του.

Διαβάστε αναλυτικά τη διακήρυξη

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

 την 22η Νοεμβρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
  1. Έγκριση επικαιροποιημένης κατάστασης δικαιούχων των διανεμηθέντων το έτος 1957 κτημάτων και οικοπέδων του Σωματείου «Ο Τίμιος Σταυρός».
  2. Έλεγχος των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του μειοδότη του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων 2011».
  3. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Κατάχωση ανασκαφής οικοπέδου του Δήμου, στην περιοχή Άγιος Μηνάς Δ.Κ. Νάξου».

Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου

στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας (Δημαρχείο) στις 23 Νοεμβρίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.      Αιτήσεις χορήγησης  άδειας λειτουργίας μουσικής καταστημάτων.  
2.      Αιτήσεις χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. 
3.      Εισήγηση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νάξου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, προς την Εκτελεστική Επιτροπή για το επιχειρησιακό πρόγραμμα.
4.      Εισήγηση  για αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση Τεχνικού                 Προγράμματος Δ. Κ. Νάξου.
5.      Εισήγηση για υπόδειξη θέσεων στάσιμου εμπορίου και χώρων λειτουργίας λαϊκών αγορών. 

             

Ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Οικονομίας της Νέας Δημοκρατίας, Βουλευτής Κυκλάδων, κ. Ιωάννης Βρούτσης, έκανε την ακόλουθη δήλωση, σχετικά με την κατάθεση του Προϋπολογισμού για το 2012:


«Ο Προϋπολογισμός που κατατέθηκε από τον Υπουργό των Οικονομικών:
·        είναι αποτέλεσμα μετεξέλιξης των δύο προηγούμενων προϋπολογισμών -του 2010 και 2011- που είχαν «άδοξη κατάληξη» όχι μόνο λόγω του πλήρους εκτροχιασμού τους, αλλά και γιατί κυρίως οδήγησαν την οικονομία -με τα μέτρα που περιείχαν - σε τέλμα και την κοινωνία σε απόγνωση.

Κυριακή, 20 Νοεμβρίου 2011

Άδικη και κοινωνικά ανάλγητη η επιβολή φόρου ατην ακίνητη περιουσία


Η περιφερειακή παράταξη  ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟΝ ΚΑΙΡΟ και η δημοτική κίνηση ΡΟΔΟ ΚΟΚΚΙΝΟ θεωρούν άδικη και κοινωνικά ανάλγητη  την επιβολή ενός ακόμη φόρου στην ακίνητη περιουσία, σε μια εποχή βαθιάς ύφεσης και αντικειμενικής αδυναμίας των φορολογουμένων να ανταποκριθούν σε επιπρόσθετα βάρη. Θεωρούν εσφαλμένη και πρόχειρη τη νομοθέτηση του ειδικού τέλους ακινήτων και τερατώδη τη σύνδεση της είσπραξης του μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, παραβιάζοντας θεσμοθετημένες διαδικασίες της φορολογικής νομοθεσίας και βασικές συνταγματικές διατάξεις.