Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2011

Έκτακτη - κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων


στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 23 Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα: 14.00 μ.μ.  με το παρακάτω θέμα  ημερήσιας διάταξης:

«Έγκριση συμμετοχής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ¨Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού¨ στην Πράξη ¨Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου¨ (άξονας προτεραιότητας 9). -Έγκριση Μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και του Συλλόγου Ιδιοκτητών Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης Δ. Νάξου ¨Νάξος-Φιλοξενία¨ . - Ορισμός υπευθύνου για την υπογραφή των σχετικών εγγράφων».


Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω του ότι ο σχετικός φάκελος θα πρέπει να έχει αποσταλεί στην αρμόδια αρχή το αργότερο έως τις 24-06-2011.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου