Σάββατο, 25 Ιουνίου 2011

Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου


θα πραγματοποιηθεί στην Κω στις 2 Ιουλίου 2011 ημέρα Σάββατο και ώρα
11:00 π.μ. σε αίθουσα του Διεθνούς Συνεδριακού Κέντρου Κυπριώτη, με
θέματα:

ΘΕΜΑ :1 Ενημέρωση από την Διαχειριστική Αρχή για το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ
Εισηγητής : κ. Αντώνιος Βουτσίνος
ΘΕΜΑ :2 Σύσταση τμήματος κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης Δωδεκανήσου
και δύο αυτοτελών γραφείων εξυπηρέτησης επενδυτών Κυκλάδων και
Δωδεκανήσου στην Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.
Εισηγητής : κ. Περιφερειάρχης
ΘΕΜΑ :3
Απαλλοτρίωση των ακινήτων για την υλοποίηση του έργου “Αεροδρόμιο
– Φηρά – Βουρβούλο – Οία Ν. Θήρας μήκους 8.874,26 μ και συνδετήριων
οδών (συνδετήριος Καρτεράδου, συνδετήριος Φηρών, Περιφερειακός
Φηρών, συνδετήριος Βουρβούλο) περίπου 3.907,18 μ του Δήμου Θήρας
του Νομού Κυκλάδων”.
Εισηγητής : κ. Ιωάννης Αλβέρτης
ΘΕΜΑ :4 «Έγκριση υποβολής προτάσεων για ένταξη στο Ε.Π. Κρήτης & Νήσων
Αιγαίου 2007-2013 των εξής Έργων :
α) 12/ θέσιο Γυμνάσιο Κω.
β) Προσθήκη Γυμναστηρίου – Αίθουσας Πολλαπλών χρήσεων και τριών
ειδικών αιθουσών για εργαστήρια Πληροφορικής, Φυσικής - Χημείας
και Βιβλιοθήκης στο Σχολικό Συγκρότημα Απερίου Καρπάθου
γ) Βελτίωση επαρχιακής οδού Σπόα – Όλυμπος (Υποέργο: Εργασίες
οδοστρωσίας κι ασφαλτόστρωσης οδού)»
δ) Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου και του Δήμου Τήνου Νομού Κυκλάδων για την υλοποίηση
του έργου : «Προσθήκη κατ’ επέκταση και διαμόρφωση αύλειων
χώρων στο 1ο (πρώτο) Δημοτικό Σχολείο Τήνου».
Εισηγητές : κ. Φώτιος Χατζηδιάκος – κ. Γεώργιος Μακρυωνίτης
ΘΕΜΑ :5 Αποδοχή των όρων του «σχεδίου» της Προγραμματικής Σύμβασης για
το έργο : «Ανάδειξη αρχαίου θεάτρου της Λίνδου» και ορισμός ενός
εκπροσώπου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με τον αναπληρωτή του,
στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης
Εισηγητής : κ. Περιφερειάρχης
ΘΕΜΑ :6 Λήψη απόφασης για τον καθορισμό υπευθύνων για την κίνηση
Τραπεζικού Λογαριασμού της Τράπεζας “Marfin Egnatia Bank” για την
Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσου.
Εισηγητής : κ. Περιφερειάρχης
ΘΕΜΑ :7 Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Περιφερειακού
Συμβουλίου στα Πειθαρχικά Όργανα που συγκροτούνται από τις
Δ/νσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών Κυκλάδων και
Δωδεκανήσου
Εισηγητής : κ. Φώτιος Χατζηδιάκος
ΘΕΜΑ : 8 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου εξήντα (60) ατόμων.
ΘΕΜΑ : 9 Α) Συγκρότηση δύο επιτροπών του άρθρου 164 Ν. 3852/10
Β) Μεταβίβαση πρόσθετων αρμοδιοτήτων στην Οικονομική
Επιτροπή
Εισηγητής : κ. Φώτιος Χατζηδιάκος
ΘΕΜΑ :10 Αγορά ακινήτου στην έδρα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για την
στέγαση των υπηρεσιών της Περιφέρειας.
Εισηγητής : κ. Περιφερειάρχης
ΘΕΜΑ : 11 Υποστήριξη του Δήμου Μήλου από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
Εισηγητής : κ. Ιωάννης Αλβέρτης
ΘΕΜΑ : 12 Καθορισμός σχεδίου δράσης (Άξονες Δράσης και τρόπος υλοποίησης)
για την Τουριστική Προβολή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 2011-
2015
Εισηγήτρια : κα. Δέσποινα Σώζου – Διακοσταυριανού
ΘΕΜΑ : 13 Συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Επαγγελματικής Κατάρτισης
Εισηγήτρια : κα. Δέσποινα Σώζου – Διακοσταυριανού
ΘΕΜΑ : 14 Συμμετοχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στο Δίκτυο των
Ευρωπαϊκών Περιφερειών για Ανταγωνιστικό και Βιώσιμο Τουρισμό
(NECSTour)
Εισηγήτρια : κα. Δέσποινα Σώζου – Διακοσταυριανού
ΘΕΜΑ : 15 Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την τροποποίηση του
καταστατικού του ΔΟΤ (Δωδεκανησιακού Οργανισμού Τουρισμού)
Εισηγητής : κ. Φώτιος Χατζηδιάκος
ΘΕΜΑ : 16 Συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης
Εισηγητής : κ. Περιφερειάρχης
ΘΕΜΑ :17 Επαναληπτική ψηφοφορία για την Επιλογή Συμπαραστάτη του Πολίτη
και της Επιχείρησης σύμφωνα με το άρθρο 179 Ν. 3852/2010
Εισηγητής : κ. Φώτιος Χατζηδιάκος
ΘΕΜΑ :18 Λήψη απόφασης για την πραγματοποίηση του επόμενου
Περιφερειακού Συμβουλίου στην Νάξο.
Εισηγητής : κ. Φώτιος Χατζηδιάκος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου