Τρίτη, 21 Ιουνίου 2011

Παράταση υποβολής Σχεδίων Βελτίωσης


Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με την υπ΄αριθμ. 604/10-6-2011 Απόφασή του προχώρησε στην παράταση της προθεσμίας για την υποβολή Σχεδίων Βελτίωσης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων στα πλαίσια του Μέτρου 1.2.1 «Εκσυγχρονισμός Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων» έως τις
20 Ιουλίου 2011. 
            Προϋπόθεση για την ημερομηνία αυτή είναι η ύπαρξη θεωρημένου απογραφικού δελτίου  υφιστάμενης κατάστασης μέχρι την 20η Ιουνίου 2011.
Με την παράταση αυτή δίνεται ο χρόνος στους υποψηφίους επενδυτές να ολοκληρώσουν με μεγαλύτερη άνεση χρόνου τον φάκελο υποψηφιότητάς τους για την ουσιαστική αξιοποίηση του Μέτρου και την δικαιότερη επιλογή των Σχεδίων που θα εγκριθούν.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου