Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2011

Προσλήψεις είκοσι τριών ατόμων στο δήμο για δύο μήνες

Την πρόσληψη είκοσι τριών (23) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών και συγκεκριμένα λόγω καθυστέρησης έκδοσης της απαραίτητης ΠΥΣ για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ διάρκειας 8 μηνών και επειδή το μόνιμο προσωπικό δεν επαρκεί για την καθαριότητα των κοινοχρήστων χώρων και των παραλιών με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία κατά τη θερινή περίοδο, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις.
Οι ειδικότητες είναι οι εξής:
2 οδηγοί απορριμματοφόρων
2 χειριστές μηχανημάτων έργου
19 εργάτες καθαριότητας
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για κάθε ειδικότητα είναι αυτά που περιγράφονται στην 118/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις στο πρωτόκολλο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων  μέχρι και τις 23 Ιουνίου 2011.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου