Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2012

Επιστολή προς τον Υπουργό και τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ.κ. Γ. Παπακωνσταντίνου και Ν. Σηφουνάκη, με θέμα: «Σχέδιο Π.Δ. ‘’Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης’’»,

 έστειλε ο Δήμαρχος Σύρου – Ερμούπολης κ. Γιάννης Δεκαβάλλας ως Πρόεδρος Τοπικού Παραρτήματος Κυκλάδων  της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου.
Στην επιστολή του ο κ. Δεκαβάλλας  αναφέρει τα εξής :
«Το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος με τίτλο: «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεως γης» περιλαμβάνει πολλές και σημαντικές διατάξεις σε θετική κατεύθυνση, όπως είναι οι Περιοχές Ειδικής Προστασίας που αφορούν σε περιοχές που προστατεύονται με ειδικές διατάξεις (δασικές εκτάσεις, αρχαιολογικοί χώροι, NATURA, κλπ.).

Το άρθρο όμως 14, με τίτλο: «Περιοχές ελέγχου και περιορισμού δόμησης των χρήσεων» απαγορεύει την ανέγερση κατοικιών σε εκτός σχεδίου περιοχές, εκτός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, εκτός ορίων οικισμού με πληθυσμό μικρότερο από 2.000 κατοίκων, εκτός ορίων οικισμού προϋφισταμένου του 1923 και εκτός περιοχών που βρίσκονται υπό πολεοδόμηση. Σε αυτές τις περιοχές προβλέπεται «διατήρηση και προστασία της κατά προορισμό χρήσης του εδάφους, με την ενίσχυση των αγροτικών και λοιπών εκμεταλλεύσεων γης και τον δραστικό περιορισμό της συνολικής επιτρεπόμενης επιφάνειας δόμησης».
Η απαγόρευση δόμησης στις εκτός σχεδίου περιοχές έχει προκαλέσει τις έντονες διαμαρτυρίες των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και των νησιωτών μας, γιατί οδηγεί στην οικονομική απαξίωση της περιουσίας τους, στην περαιτέρω μείωση της οικοδομικής δραστηριότητας που θα εντείνει την οικονομική κρίση και προκαλεί αίσθημα αδικίας  για όλους εκείνους που κατέβαλλαν σημαντικά ποσά  και προς το Κράτος για την αγορά άρτιων οικοδομήσιμων οικοπέδων.
Ως Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν είμαστε αντίθετοι στην απαγόρευση οικοδόμησης  σε εκτός σχεδίου περιοχές, αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει μετά την εκπόνηση και έγκριση των χωροταξικών σχεδίων και σε βάθος χρόνου ικανού για την αξιοποίηση των μέχρι σήμερα οικοπέδων από τους ιδιοκτήτες τους, τα οποία είναι οικοδομήσιμα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Η οικονομική απαξίωση των οικοπέδων αυτών και η πρόβλεψη για επαγγελματική εκμετάλλευση είναι πιθανόν να οδηγήσει στη συγκέντρωση μεγάλων εκτάσεων σε χέρια λίγων, με σκοπό την επαγγελματική τους εκμετάλλευση.
Παρακαλούμε λοιπόν να επανεξετάσετε το συγκεκριμένο άρθρο 14 του Σχεδίου Προεδρικού διατάγματος, παρέχοντας τουλάχιστον τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες των οικοπέδων αυτών να μπορούν να τα αξιοποιήσουν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας, εντός ενός ευλόγου χρονικού διαστήματος και αφού εκπονηθούν και οι αναγκαίες χωροταξικές μελέτες των οικισμών μας.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου