Τρίτη, 5 Ιουλίου 2011

Επιστολή προς τον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.), έστειλε ο πρόεδρος της ΤΕΔΚ Κυκλάδων και Δήμαρχος Σύρου - Ερμούπολης κ. Δεκαβάλλας Ιωάννης, σχετικά με τον ‘’Ορισμό Ανταποκριτών Ο.Γ.Α.’’


στην οποία αναφέρει τα εξής:

«Κύριοι,
Σε συνέχεια του με αρ. πρωτ.:  21821/06-05-2011 εγγράφου σας, η Τοπική Ένωση Δήμων & Κοινοτήτων Νομού  Κυκλάδων έλαβε γνώση  των προθέσεων της υπηρεσίας σας για τον περιορισμό των θέσεων των ανταποκριτών του ΟΓΑ, σε επίπεδο πλέον Δημοτικής Ενότητας και όχι Τοπικής Κοινότητας όπως ίσχυε μέχρι σήμερα.
Κατανοώντας την προσαρμογή της υπηρεσίας των ανταποκριτών στο πλαίσιο του προγράμματος ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ (Ν.3852/2010), είναι δύσκολο σε μας να καταλάβουμε πως ζητάτε από την μια πλευρά να εξακολουθήσει απρόσκοπτα η παροχή  υπηρεσιών υψηλής στάθμης προς τους ασφαλισμένους, αλλά ταυτόχρονα να μειωθεί και ο αριθμός των απασχολουμένων υπαλλήλων με την πληθώρα των αρμοδιοτήτων τις οποίες έχει ένας ανταποκριτής ΟΓΑ.

Η ιδιαιτερότητα των νησιών μας, και συνταγματικά πλέον κατοχυρωμένη, επιβάλλει την αντιμετώπιση του προβλήματος στο πλαίσιο της νησιωτικότητας και των δυσκολιών, τις οποίες καλούνται να αντιμετωπίσουν οι υπάλληλοι, αλλά και οι ασφαλισμένοι,  αφού είτε οι μεν είτε οι δε, θα πρέπει να μετακινούνται σε πολλές περιπτώσεις σε μεγάλες αποστάσεις, με ότι αυτό συνεπάγεται. 
Σε αρκετά από τα νησιά μας είτε λόγω της απόστασης, είτε λόγω έλλειψης επαρκούς συγκοινωνίας ο δημοτικός υπάλληλος / ανταποκριτής ΟΓΑ, θα απαιτηθεί να απουσιάζει ημέρες ολόκληρες κατά μήνα, προκειμένου να καταστεί δυνατόν να εξυπηρετήσει τους ασφαλισμένους, αφού η πλειονότητα από αυτούς είναι υπερήλικες και δεν θα μπορούν να μετακινηθούν προς τα γραφεία της Δημοτικής Ενότητας . Λάβετε υπόψη σας ότι σε πολλούς Δήμους η έλλειψη προσωπικού μαζί με την προσθήκη των νέων αρμοδιοτήτων οι οποίες μεταβιβάσθηκαν στους ΟΤΑ,  δεν αφήνει την πολυτέλεια για απουσία προσωπικού προκειμένου να απασχοληθεί παράλληλα με άλλα καθήκοντα.
Το αίτημα λοιπόν των αιρετών του Νομού μας είναι όπως γεωγραφικά παραμείνουν οι αρμοδιότητες των ανταποκριτών ΟΓΑ / Δημοτικών Υπαλλήλων στα σημερινά όρια. Να σημειωθεί στο σημείο αυτό  ότι αρκετοί από αυτούς σήμερα εξυπηρετούν δυο ή περισσότερες Τοπικές Κοινότητες (πρώην Δημοτικά Διαμερίσματα). Η ελάχιστη υποχώρηση την οποία δυνάμεθα να πραγματοποιήσουμε είναι η αποδοχή εκ μέρους μας της δυνατότητας η οποία μας δίδετε με το σχετικό έγγραφό σας, για αύξηση κατά έναν ανταποκριτή – Δημοτικό Υπάλληλο ανά Δημοτική Ενότητα.
Προσδοκώντας στην ικανοποίηση του δίκαιου αιτήματός μας σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου