Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2011

«Διαμαρτυρία Προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων»Οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Κορωνίδας κ. Ιάκωβος Μπαρδής, Κορώνου κ. Νίκος Χουζούρης, Χαλκείου κ. Γιάννης Αδριέλλος, Δαμαριώνα κ. Μιχάλης Καλαϊτζής  και Μελάνων κ. Σταύρος Κουτελιέρης, πραγματοποίησαν μία συνάντηση προκειμένου να συζητήσουν τα προβλήματα των Κοινοτήτων τους και να εκφράσουν την αγωνία τους για την εγκατάλειψη των χωριών τους από την Δημοτική Αρχή.

Πιο συγκεκριμένα, εκφράζουν την έντονη διαμαρτυρία τους καθώς η Δημοτική Αρχή:

1.   Έχει απαξιώσει τον ρόλο των Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων και αποφασίζει ερήμην τους για τις εργασίες που πραγματοποιούνται στα όρια των κοινοτήτων τους.
2.   Δεν τους επιτρέπει να διενεργούν πληρωμές από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας (όπως ορίζεται από το άρθρο 82 του Καλλικράτη)
3.   Δεν έλαβε υπόψη της κατά τον επιμερισμό των κονδυλίων της ΣΑΤΑ την ορεινότητα, με αποτέλεσμα να μεταφερθούν κονδύλια ύψους 70.000€ από τα χωριά της Δρυμαλίας στην Νάξο   
4.   Δεν αποδίδει τα ανταποδοτικά τέλη που πληρώνουν οι κάτοικοι των Κοινοτήτων στα χωριά τους – με κορυφαίο παράδειγμα την μη δέσμευση της Δημοτικής Αρχής για απόδοση των εσόδων από την μίσθωση του Δημοτικού Ξενώνα της Κορωνίδας για έργα στο χωριό.
5.   Πραγματοποιεί επιλεκτικές εργασίες, στα όρια των Κοινοτήτων τους, με τα μηχανήματα του Δήμου, κατόπιν εντολών των Αντιδημάρχων χωρίς να ενημερώνει τους Προέδρους
6.   Δεν υπάρχει Γραμματειακή Υποστήριξη στα Κοινοτικά Γραφεία με αποτέλεσμα την παρουσίαση προβλημάτων στην εξυπηρέτηση του κοινού και στην σύνταξη/αρχειοθέτηση εγγράφων της Κοινότητας (άρθρο 84, παράγραφος 9 Καλλικράτη)   

Είναι πεποίθησή μας ότι τα προβλήματα θα πρέπει να τα επεξεργάζεται η Δημοτική Αρχή σε συνεργασία με τους εκλεγμένους Προέδρους και Κοινοτικούς Συμβούλους, οι οποίοι είναι πολύ καλοί γνώστες των θεμάτων που απασχολούν της Κοινότητά τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου