Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2011

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ


                                                                              
Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιάννης Μαχαιρίδης ανακοίνωσε ότι, εγκρίθηκαν και νέες Χρηματοδοτήσεις των Συλλογικών Αποφάσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, συνολικού ύψους 1.215.000,00€ (μέσω της 5ης Χρηματοδότησης του μηνός Αυγούστου 2011).

Αναλυτικότερα, εγκρίθηκαν χρηματοδοτήσεις Έργων και Μελετών που υλοποιούνται στα νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, μέσω των Συλλογικών Αποφάσεων ως ακολούθως:


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
(  5η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011 )

Α/Α
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

1
ΣΑΕΠ 067
( ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ
 ΑΠΟ ΑΜΙΓΩΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ )
365.000,00 €
2
ΣΑΕΠ 067/2
(ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΑΜΙΓΩΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΠΡΩΗΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ)
100.000,00 €
3
ΣΑΜΠ 067/3
(ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ )
200.000,00 €
4
ΣΑΝΑ 028/3
(ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Γ΄ΚΠΣ)
250.000,00 €
5
ΣΑΕΠ 067/3
 (ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Γ΄ΚΠΣ)
300.000,00 €
                                  ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ
1.215.000,00 €
           
           Επισημαίνεται ότι, από την αρχή του έτους 2011 έχουν εγκριθεί και χρηματοδοτηθεί Έργα και Μελέτες, συνολικού Ποσού 23,2 εκ. ευρώ, μέσω όλων των Συλλογικών Αποφάσεων, για τα νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Κυκλάδες, Δωδεκάνησα).

         Οι χρηματοδοτήσεις των Έργων και των Μελετών, θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα και θα υλοποιούνται ανάλογα και με την ροή χρηματοδότησης των Συλλογικών Αποφάσεων, από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

          Σημειώνεται ότι, μέσω των Συλλογικών Αποφάσεων της Περιφέρειας στη παρούσα φάση υλοποιούνται 313 Έργα και 74 Μελέτες συνολικού Προϋπολογισμού 436,0εκ. ευρώ,
ενώ ολοκληρώθηκαν 173 Έργα και 7 Μελέτες συνολικού Προϋπολογισμού 97,0 εκ ευρώ.

          Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, καθώς και με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, θα συνεχίσουν να μεριμνούν για την εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων, τόσο για την υλοποίηση των ήδη ενταγμένων Έργων και Μελετών, όσο και για εντάξεις νέων Έργων και Μελετών, που θα κριθούν αναγκαίες για την ανάπτυξη των νησιών της Περιφέρειας μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου