Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2011

Ολοκλήρωση & Έναρξη Παραγωγικής Λειτουργίας Επενδυτικών Σχεδίων του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004 / Έναρξη λειτουργίας Νέου Επενδυτικού Νόμου 3908/2011 / Σύσταση και Λειτουργία Γραφείων Υποδοχής & Εξυπηρέτησης Επενδυτών, σε Σύρο & Ρόδο


Από το Γραφείο του Περιφερειάρχη κ. Γιάννη Μαχαιρίδη ανακοινώθηκε ότι, Ολοκληρώθηκε και Πιστοποιήθηκε η Έναρξη Παραγωγικής Λειτουργίας των παρακάτω Επενδυτικών Σχεδίων, που είχαν υπαχθεί στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04 και υλοποιήθηκαν σε νησιά των Κυκλάδων:
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΙΔΟΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΝΗΣΙ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΤΡΕΧΟΥΣΑ
ΠΛΗΡΩΜΗ
1
SUNSHINE ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ
Εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακής μονάδας 4 αστέρων, 50 κλινών

Μύκονος
787.485,73 €
307.119,43 €
149.565,31 €
2
ΑΘ.
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ –
ΕΛ. ΚΟΝΤΕ ΟΕ
Ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας 3 αστέρων με τον διακριτικό τίτλο «ΡΙΖΕΣ» δυναμικότητας 28 δωματίων 34 κλινών
Σέριφος
1.456,441,81 €
568.012,31 €
279.094,31
3
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ

Μετατροπή παραδοσιακού κτιρίου σε ξενοδοχείο 4*
Σαντορίνη
442.395,34
172.534,18
56.383,73 €
4
         ΜΥΡΩΝ Α.Ε.
Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής του ξενοδοχείου «ΠΟΣΕΙΔΩΝ» τάξης 4*, 41 κλινών καθώς και επέκταση Κοινόχρηστων χώρων.
Πάρος
911.598,86 €
355.523,56 €
88.745,23
5
ΜΑΡΙΑ ΜΠΙΖΑ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ‘ΟΑΣΙΣ’
Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής του Ξενοδοχείου ‘’ΟΑΣΙΣ’’ κατηγορίας 2** στην Παροικία της Πάρου, δυναμικότητας 18 δωματίων 33 κλινών
Πάρος
147.762,47 €
57.627,36 €
57.627,36 €
6
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ Ο.Ε.
Μετατροπή παραδοσιακών κτιρίων σε ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων
Πάρος
315.709,21
142.069,14 €
50.301,86 €
7
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΛΟΓΟΘΕΤΗ & ΣΙΑ ΟΕ
Μετατροπή διατηρητέου κτιρίου σε ξενοδοχείο τριών αστέρων
Άνδρος
833.284,06€
324.980,78€
104.286,21€
      Επίσης ανακοινώθηκε ότι, συστάθηκαν στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και λειτουργούν ήδη δύο Γραφεία Υποδοχής & Εξυπηρέτησης Επενδυτών, στη Σύρο –στην έδρα της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού-  για τους Επενδυτές των νησιών των Κυκλάδων και  στη Ρόδο  –στην έδρα του Γραφείου Περιφερειακής Ανάπτυξης-  για τους Επενδυτές των νησιών της Δωδεκανήσου.            
     Η σύσταση και λειτουργία των Γραφείων Υποδοχής & Εξυπηρέτησης των Επενδυτών, αποτελεί μια από τις καινοτομίες του νέου Αναπτυξιακού νόμου 3908/2011 και θα έχουν την αρμοδιότητα πλέον, για την ενημέρωση των εν δυνάμει Επενδυτών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους για θέματα Ιδιωτικών Επενδύσεων και για την παραλαβή των Αιτημάτων των Επενδυτικών Σχεδίων,  που θα υποβάλλονται στο πλαίσιο των ευεργετικών διατάξεων του Αναπτυξιακού Νόμου, τις συγκεκριμένες περιόδους που ορίζει ο Νόμος (μήνες Απρίλιο και Οκτώβριο).
     Τέλος ανακοινώθηκε ότι, στο πλαίσιο έναρξης υλοποίησης του νέου Επενδυτικού νόμου 3908/2011, έχουν ήδη υποβληθεί για τις Κυκλάδες 2 νέες Προτάσεις (για τη Σύρο και για την Ίο) ύψους, συνολικής παραγωγικής επένδυσης 1.048.826,61€ και συνολικής επιχορήγησης ύψους 256.962,51€. Τα εν λόγω Επενδυτικά Σχέδια  βρίσκονται στο στάδιο ολοκλήρωσης των Αξιολογήσεων, σύμφωνα με το νέο σύστημα που καθιερώθηκε, μέσω Μητρώου Αξιολογητών, του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, και σε αναμονή της σύνταξης του Πίνακα  Κατάταξης των Επενδυτικών Σχεδίων, για την έκδοση των Αποφάσεων Υπαγωγής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου