Τρίτη, 14 Ιουνίου 2011

Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων


  Σήμερα Τρίτη 14 Ιουνίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα: 14.30 μ.μ.  με το παρακάτω θέμα  ημερήσιας διάταξης:
Λήψη απόφασης για την πρόσληψη  προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δυο μηνών σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν. 3584/2007 για κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.


Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω σημαντικής ελλείψεως προσωπικού στο τομέα καθαριότητας στο Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και των άμεσων κατεπειγουσών αυξημένων  αναγκών που πρέπει να καλυφθούν στον τομέα αυτό λόγω και της αυξημένης κίνησης λόγω της τουριστικής περιόδου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου