Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012

Προτάσεις της Περιφέρειας για την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες


Τις προτάσεις της ως προς το νέο κανονισμό για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας 2014-2020 θέτει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στη διάθεση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ  του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και αφού προηγήθηκε η σχετική διαβούλευση με όλους τους αρμόδιους φορείς της Περιφέρειάς μας, με τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης να έχει τον όλο συντονισμό.

Στην επιστολή του, ο Περιφερειάρχης κ. Γιάννης Μαχαιρίδης καταθέτει σειρά προτάσεων για τον τομέα της Αλιείας, μεταξύ των οποίων είναι:

Η διάθεση των αναγκαίων πόρων από το Ταμείο για επιστημονικές μελέτες αναγκαίες για τη διαχείριση της θαλάσσιας αλιείας και για τον περιορισμό της αλιευτικής προσπάθειας, δηλαδή να μειωθεί η αλιευτική προσπάθεια με στόχο τη βιωσιμότητα της αλιείας.
Αυτό σημαίνει αλίευση που δεν θέτει σε κίνδυνο την αναπαραγωγή των αποθεμάτων και που εξασφαλίζει υψηλές αποδόσεις.

Επίσης, να χρηματοδοτηθούν και να εφαρμοσθούν προγράμματα εκπαίδευσης αλιέων, που το εισόδημα τους έχει συρρικνωθεί λόγω της μείωσης των ιχθυοαποθεμάτων και εξαιτίας των  περιορισμών  της αλιευτικής προσπάθειας.

Σε ότι αφορά τον τομέα των υδατοκαλλιεργειών, προτείνονται μεταξύ άλλων συντονισμένες και από κοινού ενέργειες των εμπλεκομένων φορέων για την δημιουργία ενός σχεδίου ολοκληρωμένης διαχείρισης της παράκτιας ζώνης καθώς και της ανοικτής θάλασσας, σε επίπεδο κράτους μέλους, όπως επίσης και για την απλούστευση των δομών, των διαδικασιών και των φορέων διαχείρισης της διοικητικής μέριμνας, με την εφαρμογή και την ενθάρρυνση προγραμμάτων προς όφελος του περιβάλλοντος και των τοπικών κοινωνιών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου