Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2012

Στρατηγικός Σχεδιασμός της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου – Γ. Μαχαιρίδης: Οι προτάσεις να είναι ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες


Με τους καθηγητές του Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης της Παντείου κκ. Κόνσολα, Παπαδασκαλόπουλο και Χριστοφάκη συναντήθηκαν το Σάββατο (4/2) στη Ρόδο τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης και της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το Στρατηγικό Σχεδιασμό της περιφέρειας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε η πορεία του Στρατηγικού Σχεδιασμού μέχρι σήμερα και οι βελτιώσεις ή οι προσθήκες που θα πρέπει να γίνουν, με τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιάννη Μαχαιρίδη να τονίζει ότι οι «προτάσεις θα πρέπει να είναι ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες».


Έγινε ιδιαίτερη αναφορά στο θέμα της ανταγωνιστικότητας της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου καθώς ως ανατολικό σύνορο τις Ευρώπης δέχεται πιέσεις και από τις οικονομίες τρίτων χωρών με χαμηλότερο κόστος εργασίας και φορολογικούς συντελεστές, και έγιναν προτάσεις ως προς την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Περιφέρειας σε σχέση με αυτές τις οικονομίες, παράγοντας διαφοροποιημένα προϊόντα υψηλής ποιότητας.

Τέθηκαν οι βασικοί στρατηγικοί στόχοι για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της Περιφέρειας, που είναι:
  • Η επιδότηση των Μεταφορών του Νησιωτικού χώρου (Μεταφορικό Ισοδύναμο)
  • Βελτίωση λιμανιών και αεροδρομίων
  • Βελτίωση της διασύνδεσης των νησιών
  • Η δημιουργία κόμβων μεταφορών για την μείωση της διπλής νησιωτικότητας, αλλά και την ενίσχυση των νησιωτικών πόλων ανάπτυξης.
  • Ο εκσυγχρονισμός του επιβατικού στόλου
  • Η ενίσχυση των τηλεπικοινωνιών και του τομέα τεχνολογιών Πληροφορικής Επικοινωνίας.
  • Η προσέλκυση δυναμικών Επιχειρήσεων μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου και της δημιουργίας Επιχειρηματικών Υποδομών στους Νησιωτικούς Πόλους( ΒΕΠΕ, ΒΙΟΠΑ, Τεχνολογικά Πάρκα, Εμπορευματικά Κέντρα κτλ)
  • Η στήριξη των τοπικών παραγωγικών Συστημάτων (Δικτύων Επιχειρήσεων, Clusters κτλ)
  • Η ενίσχυση των ειδικών μορφών τουρισμού
  • Η ενίσχυση των Νησιωτικών Σχολών, Πανεπιστημίων και ΤΕΙ

Παράλληλα έγινε ενδελεχής συζήτηση για τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία.   

Στο πλαίσιο της συζήτησης, επισημάνθηκαν τα προβλήματα που πηγάζουν από την νησιωτικότητα καθώς και η αναγκαιότητα να συνεχιστεί η συλλογική προσπάθεια για να αναδειχθούν τα θέματα αυτά σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό Επίπεδο.

Τέλος, αποφασίστηκε ο Στρατηγικός Σχεδιασμός να δοθεί προς έγκριση στο επερχόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο που θα πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου