Τετάρτη, 29 Φεβρουαρίου 2012

Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου


  θα γίνει στις 5 Μαρτίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα  12:00 π.μ. σε αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης,  με θέματα :

ΘΕΜΑ 1ο
Επικύρωση πρακτικών  1ης/2-2-2012 και 2ης/3-2-2012 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 2ο
Ενημέρωση για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Ευρώπη 2020
Εισηγητής : κ. Περιφερειάρχης

ΘΕΜΑ 3ο
Αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων που προέρχονται από τους ΚΑΠ έτους 2012.
Εισηγητής : κ. Γ. Μακρυωνίτης


ΘΕΜΑ 4ο
Παράταση ωραρίου λειτουργίας καταστημάτων τουριστικών περιοχών κατά τους θερινούς μήνες (από 15-3-2012 έως 15-11-2012)
Εισηγητές : κ. Φ. Χατζηδιάκος - κ. Γ. Πουσσαίος

ΘΕΜΑ 5ο
Υπογραφή Προγραμματικών Συμβάσεων μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου   
Αιγαίου και
Α.  του Δήμου Σικίνου για το έργο «Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης
    Διαχείρισης Απορριμμάτων» .
     Εισηγητής: κ. Γ. Μακρυωνίτης 
Β. της ΠΕΔΝΑ και της ΓΑΛΗΝΟΣ ΑΕ για την "Παροχή ιατρικής πρωτοβάθμιας περίθαλψης στα νησιά του Νομού Δωδεκανήσου", προϋπολογισμού 250.000,00 €
      Εισηγητής : κ. Μ. Δρακιού
Γ. του Δήμου Μεγίστης, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Μελισσοκομικού Συνεταιρισμού Ρόδου για την υποστήριξη της δράσης "Πρόγραμμα Μελισσοκομίας (διατήρηση γενετικού υλικού)" με σκοπό να χαρακτηρισθεί το νησί ως καταφύγιο Ελληνικής Μέλισσας.
     Εισηγητής : κ. Σ. Παμπάκας


ΘΕΜΑ :6ο
   Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης Π.Ν.Α., Νομαρχιακό Φυτώριο (Δωδεκανήσου) Α.Ε. και του ΟΑΕΔ για την απασχόλησης ανέργων ηλικίας 55-64 ετών
    Εισηγητής : κ. Α. Χατζηϊωάννου 

ΘΕΜΑ :7ο
Έγκριση τροποποιήσεων Προγραμματικών Συμβάσεων μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και
Α. του Δήμου Ρόδου και της ΓΑΛΗΝΟΣ ΑΕ για το έργο "Δαπάνες Λειτουργίας Πλωτού Πολυιατρείου (2011) Ν. Δωδεκανήσου", προϋπολογισμού 450.000,00 €
     Εισηγητής : κ. Μ. Δρακιού

Β. της ΔΕΥΑΡ για το έργο "Μετατόπιση του δημοτικού δικτύου ύδρευσης που βρίσκεται εντός των ορίων του τέως Δήμου Αφάντου, εκτός του εύρους κατάληψης του έργου", προϋπολογισμού 841.677,48 €
    Εισηγητής : κ. Φ. Χατζηδιάκος

ΘΕΜΑ 8ο
Μεταβίβαση μετοχών Αναπτυξιακής Άνδρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στο Δήμο Άνδρου άνευ ανταλλάγματος (Αιτία δωρεάς) 
Εισηγητής: κ. Γ. Πουσσαίος  

ΘΕΜΑ 9ο
Γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί καταλληλότητας του χώρου κατασκευής ΧΥΤΑ Δήμου Σίφνου.
Εισηγητής: κ. Γ. Μακρυωνίτης

ΘΕΜΑ 10ο
Συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 7 παρ.2 του ν.2323/1995 «Υπαίθριο Εμπόριο, Λαϊκές Αγορές κλπ».
Εισηγητής : κ. Γ. Πουσσαίος

ΘΕΜΑ 11ο
Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».
Εισηγήτρια : κα. Δ. Διακοσταυριανού – Σώζου.

ΘΕΜΑ :12ο
Λήψη απόφασης για πραγματοποίηση του επόμενου Περιφερειακού Συμβουλίου
Εισηγητής : κ. Γ. Γκούφας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου