Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2011

Την εξαίρεση των νησιωτικών περιοχών από τις προβλέψεις του Πολυνομοσχεδίου ζητεί με επιστολή του προς τον Υφυπουργό Εσωτερικών ο Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γιώργος Πουσσαίος

Να ληφθεί η ιδιαιτερότητα των νησιωτικών περιοχών και συγκεκριμένα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, έτσι ώστε να εξαιρεθούν οι εργαζόμενοι στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου από τις προβλέψεις του πολυνομοσχεδίου, ζήτησε με επιστολή του ο Αντιπεριφεριάρχης Κυκλάδων, κ. Γιώργος Πουσσαίος, από τον Υφυπουργό Εσωτερικών κ. Πάρη Κουκουλόπουλο.

Συγκεκριμένα ο Αντιπεριφερειάρχης επισημαίνει:


“Παρακαλώ όπως εξετάσετε ενόψει της ψήφισης του Πολυνομοσχεδίου το θέμα που αφορά στην ιδιαιτερότητα των νησιωτικών περιοχών και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ειδικότερα, σχετικά με τις προβλέψεις του άρθρου 33 που αφορά στην κατάργηση των κενών οργανικών θέσεων, του επιδόματος προβληματικών περιοχών και την οριζόντια μείωση των αποδοχών των εργαζομένων στα νησιά, παρά το υψηλότερο σε ποσοστό 30% κόστος ζωής και το μικρότερο μισθολογικό κόστος που τους αντιστοιχεί. Θεωρούμε ότι η νησιωτικότητα όπως αυτή κατοχυρώνεται από το σύνταγμα μας και τις Ευρωπαϊκές Πολιτικές είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψη.

Με βάση τις προβλέψεις του άρθρου 33 διαπιστώνουμε, ότι οι εργαζόμενοι στις Περιφέρειες, όντας ήδη από τους λιγότερο μισθολογικά προνομιούχους, βρίσκονται   υπό την πίεση ακόμα μεγαλύτερων μειώσεων. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να μην συμπεριληφθούν στις προβλέψεις αυτές:

·         η κατάργηση του επιδόματος προβληματικών περιοχών μόνο για τους εργαζομένους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση των Κυκλάδων από όλο το Αιγαίο, καθώς εκτός από το αυξημένο κόστος ζωής αντιμετωπίζουν και τα προβλημάτων απομόνωσης από βασικές υπηρεσίες όπως αυτές της εκπαίδευσης, της υγείας και της πρόνοιας.
·        Και η κατάργηση των κενών οργανικών θέσεων, που παράλληλα με την εργασιακή εφεδρεία και την αναλογία προσλήψεων 1/10  σε περιφέρειες όπως αυτή των Κυκλάδων με την αυξημένη πολυδιάσπαση των υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων (7 Περιφερειακές Νησιωτικές  Ενότητες) και την ανάγκη επίβλεψης και ελέγχου 24 νησιών στο σύνολο τους, θα οδηγήσει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα την ήδη υποστελεχωμένη βάση των αναγκών Περιφέρεια, σε  τέτοια έλλειψη προσωπικού που θα καταστήσει αδύνατη την παροχή των βασικών υπηρεσιών στους πολίτες”.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου