Δευτέρα, 18 Ιουλίου 2011

Μεγάλη η απώλεια πόρων για το Νότιο Αιγαίο – Τι είπε ο Περιφερειάρχης στον Πρωθυπουργό - Συνάντηση του κ. Γ. Μαχαιρίδη, το απόγευμα, με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη

Με τον υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης Μιχάλη Χρυσοχοΐδη θα συναντηθεί σήμερα (Δευτέρα) το απόγευμα ο Περιφερειάρχης, σε συνέχεια της παρέμβασής του προς τον Πρωθυπουργό, κατά την πρόσφατη επίσκεψη του κ. Γ. Παπανδρέου στην Κω, στον οποίο έθεσε τον σοβαρό κίνδυνο απώλειας πολύτιμων πόρων, ύψους περίπου 117 εκατομμυρίων ευρώ για το Νότιο Αιγαίο, στην περίπτωση αύξησης της κοινοτικής συμμετοχής για την υλοποίηση του ΕΣΠΑ.

«Η εξέλιξη αυτή έρχεται την ώρα που έχουμε φουλάρει τις μηχανές και εντάσσουμε σημαντικά έργα, το ένα μετά το άλλο» υπογράμμισε στον κ. Παπανδρέου ο Περιφερειάρχης, εξηγώντας πως αν δεν υπάρξει ειδική μέριμνα για το Νότιο Αιγαίο, που μαζί με τη Στερεά Ελλάδα ανήκουν στο Στόχο 2, τότε θα χρειαστεί να απενταχθούν μεγάλης σημασίας για τα νησιά μας έργα και παρεμβάσεις, «βάρος που δεν μπορώ δεν μπορώ να σηκώσω και δεν μου το επιτρέπει ο ρόλος μου ως αιρετού Περιφερειάρχη».

Το ίδιο σκεπτικό, όπως το αναλύει τους δύο περίπου τελευταίους μήνες, θα θέσει ο κ. Μαχαιρίδης και στον υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης. Σκεπτικό που παρέδωσε και γραπτώς στον Πρωθυπουργό, αναφέροντας τα εξής:

«Κύριε Πρωθυπουργέ,

Η προσπάθεια που καταβάλλετε προκειμένου η χώρα μας να αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο τους πόρους του ΕΣΠΑ στην σημερινή οικονομική συγκυρία, μας βρίσκει όλους σύμφωνους.
Όμως κύριε Πρωθυπουργέ πρέπει στην επικείμενη διαπραγμάτευση να ληφθεί μέριμνα για τις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας που λόγω κάποιων στατιστικών δεικτών έχουν μπει στο στόχο «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» με αποτέλεσμα να διατίθενται μειωμένοι πόροι από το ΕΣΠΑ για τις Περιφέρειες αυτές, ενώ είναι γνωστά τα προβλήματά τους.

Οι πόροι που αναλογούν στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (η οποία σημειωτέον περιλαμβάνει 48 κατοικημένα νησιά) από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου ανέρχονται στα 280 εκ. €, ενώ των άλλων νησιώτικων Περιφερειών Βορείου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων στα 391 εκ. € και 303 εκ. € αντίστοιχα.
Το ποσοστό συγχρηματοδότησης των Αξόνων του Προγράμματος που αφορούν στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι περίπου 50% κοινοτική συμμετοχή (140 εκ. €) και 50% εθνική συμμετοχή (140 εκ. €) 

Στην περίπτωση αύξησης του ποσοστού κοινοτικής συμμετοχής σε 85% και με δεδομένο ότι η κοινοτική συμμετοχή παραμένει σταθερή, οι συνολικοί πόροι του Προγράμματος που θα αντιστοιχούν στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θα μειωθούν στα 164,7 εκ. € (140 εκ. € κοινοτική συμμετοχή και 24,7 εκ. € εθνική συμμετοχή), δηλαδή μείωση κατά 115,3 εκ. €.
Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα πράξεις ποσού 375,7 εκ. € (134,2%), οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 278,7 εκ. € (99,5%) και οι πληρωμές σε 103,5 εκ. € (37%).
Αν λοιπόν μειωθεί η εθνική συμμετοχή στο 15% θα πρέπει να ανασταλεί κάθε πρόσκληση για υποβολή προτάσεων και κάθε αξιολόγηση πρότασης που βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ θα πρέπει να γίνει και απένταξη μεγάλου αριθμού έργων, πολλά από τα οποία είναι ήδη συμβασιοποιημένα και υλοποιούνται.

Προτείνεται η εξαίρεση των Αξόνων που αφορούν στις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας (Περιφέρειες στόχου περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση), στα αντίστοιχα Επιχειρησιακά Προγράμματα, από τη διαπραγμάτευση για τη μείωση της εθνικής συμμετοχής και η διατήρηση του ποσοστού εθνικής συμμετοχής στο 50%, διότι και στις δύο περιπτώσεις η επίπτωση θα είναι η σημαντική μείωση των πόρων που αντιστοιχούν σήμερα στις δύο Περιφέρειες, οι οποίοι είναι ήδη μειωμένοι σε σχέση με τις Περιφέρειες του στόχου σύγκλισης.

Εναλλακτικά και προκειμένου να εφαρμοστεί σε όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα το ίδιο ποσοστό συγχρηματοδότησης (85% - 15%) προτείνεται η αύξηση της κοινοτικής συμμετοχής στους Άξονες του Επιχειρησιακού Προγράμματος που αφορούν στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ώστε οι συνολικοί διαθέσιμοι πόροι να παραμείνουν 280 εκ. €.

Τέλος θα μπορούσε να εφαρμοστεί το ποσοστό συγχρηματοδότησης 85% - 15% στο σύνολο του Επιχειρησιακού Προγράμματος και να διαφοροποιηθεί στους Άξονες που αφορούν στις τρεις Περιφέρειες υπέρ των Περιφερειών Σταδιακής Εισόδου. Αυτό βέβαια έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση κατά κάτι περισσότερο των πόρων των Περιφερειών του στόχου σύγκλισης.

Κύριε Πρωθυπουργέ, ζητάμε την παρέμβασή σας για την αντιμετώπιση του θέματος προκειμένου τα νησιά μας να μην στερηθούν τους αναγκαίους για την ανάπτυξή τους πόρους». 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου