Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2011

Τα σοβαρά προβλήματα που προκαλεί το Υπουργείο Παιδείας στους πολύτεκνους φοιτητές σχετικά με την συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους δελτίου έφεραν στη Βουλή οι βουλευτές Αιγαίου της Ν.Δ., Σπύρος Γαληνός (ν. Λέσβου), Γιάννης Βρούτσης (ν. Κυκλάδων), Κωστής Μουσουρούλης (ν. Χίου) και Μίκα Ιατρίδη (ν. Δωδεκανήσου)


      Στην ερώτηση προς την Υπουργό Παιδείας καυτηριάζουν τις οδηγίες συμπλήρωσης του Μηχανογραφικού που εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας και οι οποίες είναι αυθαίρετες, ανορθολογικές και άδικες για τα τέκνα πολυτέκνων από της νησιωτικές περιφέρειες. 
Στην ερώτηση τους οι βουλευτές ζητούν να μάθουν γιατί το Υπουργείο Παιδείας διαφοροποίησε τις οδηγίες συμπλήρωσης των Μηχανογραφικών δελτίων από τις διατάξεις του Νόμου που πρόσφατα ψηφίστηκε στην Βουλή και αν σκοπεύει το Υπουργείο να διορθώσει τα λάθη που έχουν γίνει ως προς τις οδηγίες συμπλήρωσης των μηχανογραφικών δελτίων για να μην ταλαιπωρούνται οι πολύτεκνοι στα δικαστήρια ή να επαναφέρει ειδικά για τους πολύτεκνους τις διατάξεις του ν. 860/79 για την ελεύθερη Μετεγγραφή των πολυτέκνων και των τέκνων τους.
Ακολουθεί, το πλήρες κείμενο της ερώτησης που κατέθεσαν οι Βουλευτές της Ν.Δ.

Αθήνα 14 Ιουλίου 2011
                                           Ερώτηση  (ΑΡ. ΠΡΩΤ.19846/15-7-20011)
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, κ. Άννα Διαμαντοπούλου
 Θέμα:  Μηχανογραφικά Δελτία πολύτεκνων φοιτητών
            Κυρία Υπουργέ, όταν στις 11/4/2011   το ΥΠΔΒΜΘ κατέθετε το ν/σ στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων με το οποίο καταργούσε τις Μετεγγραφές μέσω του άρθρου 59 παρ 11.ii αα,  αυτό αναφερόταν μόνο στους γονείς και όχι στα τέκνα πολυτέκνων, συγκεκριμένα έγραφε:  « Υποψηφίων που είναι πολύτεκνοι κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006…»       
             Αυτό  ξεσήκωσε  θύελλα διαμαρτυριών πολυτέκνων,  με το Δελτίο Τύπου της ΑΣΠΕ στις 10/5/2011 αλλά και με επιστολή της  προς το υπουργείο, η δε μόνη αλλαγή που έγινε στο νόμο, ήταν να προστεθεί η λέξη  και τέκνα… συγκεκριμένα αναφέρει:
«Υποψηφίων που είναι πολύτεκνοι, κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 1910/1944 (Α΄ 229), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α΄ 75), καθώς και υποψηφίων τέκνων των ανωτέρω πολυτέκνων..»
          
              Τα προβλήματα οξύνθηκαν,  με τις οδηγίες συμπλήρωσης του ΜΔ που  εκδόθηκαν στα μέσα Ιουνίου  από το Υπουργείο (οι οποίες  ήταν αυθαίρετες και δεν στηρίζονταν στο νόμο), όπου καλούνται οι πολύτεκνοι φοιτητές:
  • Να επιλέγουν Σχολές που βρίσκονται στην ίδια Διοικητική Περιφέρεια διαμονής της μόνιμης κατοικίας της οικογένειάς των.
Και  όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι οδηγίες του Υπουργείου: εάν ο υποψήφιος είναι π.χ μόνιμος κάτοικος Σάμου, διεκδικεί θέσεις της ειδικής περίπτωσης των πολυτέκνων  μόνο για τμήματα και σχολές που εδρεύουν σε αυτή τη Περιφέρεια (Βορείου Αιγαίου), δηλαδή στη Λήμνο, Λέσβο, Σάμο και Χίο.
Και αυτό όταν πουθενά στη διάταξη της παρ. 11 του άρθρου 59 του Ν. 3966/2011 αλλά ούτε και στην Εισηγητική έκθεση του νόμου αναφέρεται ότι οι υποψήφιοι, που έχουν δικαίωμα στις ειδικές κατηγορίες και ειδικότερα οι πολύτεκνοι και τα τέκνα τους, έχουν δικαίωμα να κάνουν χρήση της ειδικής αυτής κατηγορίας, μόνον για τις Σχολές της Περιφέρειας τους και όχι και άλλων Περιφερειών. Συνεπώς αυτό πού αναγράφεται στις εκδοθείσες οδηγίες είναι εκτός νόμου και ως εκ τούτου εντελώς παράνομο.
Να σημειωθεί ότι αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα: Πολύτεκνοι π.χ από Άνδρο, Λέσβο, Χίο , Σάμο κ.λπ νησιά που ενδιαφέρονται για Νομικές, Φιλοσοφικές, Ιατρικές Σχολές, Πολυτεχνείο... δεν θα μπορούν να δηλώσουν στο Μηχανογραφικό Δελτίο, ότι είναι ειδική κατηγορία! 
Γνωρίζουν οι αρμόδιοι του Υπουργείου ότι για να μετακινηθεί κάποιος μεταξύ των νησιών του Αιγαίου, πρέπει πρώτα να έρθει στον Πειραιά;

  • Ενημερώνονται οι πολύτεκνοι και τα τέκνα τους ότι, για να υπαχθούν έστω και σ΄ αυτές τις ρυθμίσεις της παρ. 11 του άρθρου 59 του Ν. 3966/24-5-2011, θα πρέπει όλα τα τέκνα της πολύτεκνης οικογένειας να είναι κάτω των 23 ετών (ή εάν είναι σπουδαστές να είναι όλα κάτω των 25 ετών).
Τέτοια όμως ρύθμιση δεν διαλαμβάνεται στην διάταξη του νόμου, η οποία αναφέρεται μόνον στη διάταξη του άρθρου 1 του Ν. 1910/1944, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3454/2006 και η οποία αναφέρεται στην απόκτηση της πολυτεκνικής ιδιότητος, η οποία κατά την παρ. 4 του ίδιου άρθρου διατηρείται ισοβίως και τα τέκνα απολαμβάνουν όλων των δικαιωμάτων όσο διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του ενός γονέα. Συνεπώς δεν τίθεται θέμα ηλικίας για τα τέκνα των πολυτέκνων, ούτε  ο νόμος στην παρ. 11 θέτει τέτοιο ηλικιακό όριο, όπως πράττει με τους τριτέκνους.
Σημειωτέον ότι η ίδια ακριβώς διατύπωση υπήρχε και στην αριθμ. πρωτ. Φ.5/121055Α/Β3/29-9-2010 Εγκύκλιο του Υπουργείου, ενώ με το υπ’ αριθμ. Φ.1/125728/Β3/8-10-10 έγγραφό του διευκρινίστηκε, σε απάντηση σχετικού εγγράφου της ΑΣΠΕ, ότι δεν υπάρχει ζήτημα ηλικίας για τα τέκνα των πολυτέκνων και ουδέν ζήτημα υπήρξε και η μετεγγραφή τους έγινε άνευ οιουδήποτε προβλήματος. 
Ανέγραφε δε το εν λόγω έγγραφο σας τ’   ακόλουθα επί λέξει: «Σχετικά με τον χαρακτηρισμό των πολυτέκνων στην εγκύκλιο. Ο χαρακτηρισμός των πολυτέκνων δε μεταβάλλεται, ενώ αναφέρεται επί λέξει ότι ως πολύτεκνοι θεωρούνται όσοι πληρούν μια εκ των προϋποθέσεων του άρθρου πρώτου του ν. 1910/44 (Α/229), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α/75). Συνεπώς δεν υπάρχει διαφωνία περί του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου».

Τραγελαφική είναι η περίπτωση,  όπου σε πολύτεκνο με 10 παιδιά το Υπουργείο απαντά,  ότι το 4ο παιδί της οικογένειας,  που συμπλήρωσε το Μηχανογραφικό του δηλώνοντας προφανώς την πολυτεκνική του ιδιότητα,  ότι  δεν είναι πολύτεκνος, ούτε λέει τρίτεκνος  γιατί το 1ο από τα 10 παιδιά είναι 26 ετών και αν  δηλώσει την πολυτεκνική  του ιδιότητα...  κινδυνεύει   να διαγραφεί από όλες τις Σχολές για 2 χρόνια!

   Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται η κ. Υπουργός:
   1.    Γιατί διαφοροποιήσατε τις οδηγίες συμπλήρωσης των Μηχανογραφικών δελτίων από τις διατάξεις του Νόμου που πρόσφατα ψηφίστηκε στην Βουλή;
   2.    Σκέφτεστε να διορθώσετε τα λάθη που έχουν γίνει ως προς τις οδηγίες συμπλήρωσης των μηχανογραφικών δελτίων για να μην ταλαιπωρούνται οι πολύτεκνοι στα δικαστήρια ή να επαναφέρετε ειδικά για τους πολύτεκνους τις διατάξεις του ν. 860/79 για την ελεύθερη Μετεγγραφή των πολυτέκνων και των τέκνων των;
Οι Ερωτώντες Βουλευτές
Σπύρος Γαληνός
Γιάννης Βρούτσης
Κωστής Μουσουρούλης
Μίκα Ιατρίδη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου