Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2012

Συνακόλουθα των ...καταήψεων

Μετά την κατάληψη του κτιρίου του Γενικού Λυκείου Νάξου από τους μαθητές, ο διευθυντής του Γ.Λ.Ν., κ. Παναγιώτης Γατσωτής, απέστειλε προς το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έγγραφο, με το οποίο ενημερώνει για την κατάληψη και επισημαίνει την ευθύνη των Υπηρεσιών του Δήμου για την προστασία του σχολικού κτιρίου από πιθανές φθορές.

Ο Αντιδήμαρχοα Απόστολος Ψςρράς απαντάει:
 
                Κύριε Δ/ντά,
Κατόπιν  του  ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας (αρ. πρωτ. Δήμου: 2999/12-3-2012) σχετικά με την
κατάληψη  του  κτιρίου  του Γενικού Λυκείου Νάξου, ως αρμόδιος για τη συντήρηση και ασφάλεια
των σχολικών κτιρίων, σας γνωρίζω τα εξής:

1.                   Το κτίριο του Γ.Λ. Νάξου είναι καινούριο και έχει παραδοθεί για χρήση προ ολίγων ετών. Επομένως, εκτός των φυσιολογικών φθορών, δεν υπάρχουν προβλήματα από έλλειψη συντήρησης αλλά κυρίως δεν υπάρχουν προβλήματα για την ασφάλεια των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, που να οφείλονται σε φθορά λόγω παλαιότητας σε τοίχους, κουφώματα, κιγκλιδώματα ή στον πάσης φύσεως εξοπλισμό, τα οποία να εμποδίζουν την καλή λειτουργία του Λυκείου.  Άλλωστε, δεν υπάρχει κάποιο ανάλογο σχετικό αίτημα προς το Δήμο
2.                  Ενώπιον και άλλων συναδέλφων σας, οι αντιπρόσωποι των μαθητών σας έχουν διαβεβαιώσει ότι αναλαμβάνουν την ευθύνη, ώστε η κατάληψη να γίνει χωρίς καμία παραβατική συμπεριφορά. Σας έδωσαν μάλιστα και εγγράφως τα ονοματεπώνυμα και τις υπογραφές τους. Κατόπιν αυτού και εφόσον οι μαθητές συνεχίσουν την κατάληψη χωρίς να προκληθεί καμία φθορά στις εγκαταστάσεις του Λυκείου ή στον εξοπλισμό του, ούτε διαπιστωθεί απώλεια ή καταστροφή εκπαιδευτικού υλικού, τότε το θέμα θα αντιμετωπισθεί όπως προβλέπουν οι διαδικασίες της Εκπαιδευτικής Κοινότητας.
3.                  Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι απαιτείται η παρέμβαση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για κάποιο πρόβλημα της αρμοδιότητάς μας, είμαστε στη διάθεσή σας.                                                                                                                        Ο Δήμαρχος                    
                                                                                                                   κ.α.α.
                                                                     
                                                                                        

                                                                                Απόστολος Κ. Ψαρράς

                                                                                       Αντιδήμαρχος

Η α

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου