Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2012

Ένταξη έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη


Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιάννη Μαχαιρίδη εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013 το έργο «Προμήθεια μονάδας αφαλάτωσης Κουφονησίου και κατασκευή συνοδών έργων», με προϋπολογισμό 658 χιλ. €.


Το έργο, το οποίο θα υλοποιηθεί από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση στη θέση «Παριανός» μονάδας αφαλάτωσης δυναμικότητας 600 κυβικών μέτρων ανά ημέρα. Στο έργο προβλέπονται επίσης οι απαραίτητες εργασίες για τη λειτουργία της μονάδας (γεώτρηση, αντλιοστάσιο, αγωγοί μεταφοράς θαλασσινού νερού). Η λειτουργία του έργου αυτού θα συμβάλει αποτελεσματικά στην επίλυση του μεγάλου προβλήματος της υδροδότησης με πόσιμο νερό, αναβαθμίζοντας έτσι τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους μόνιμους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού.

Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και το Ελληνικό Δημόσιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου