Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2011

Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου

στην Νάξο την 1 Αυγούστου 2011 ημέρα Δευτέρα και
ώρα 10:00 π.μ. σε αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου, πρώην Σχολής
Ουρσουλινών με θέματα:
ΘΕΜΑ :1 Κανονισμός Λειτουργίας Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου
Εισηγητής : κ. Φώτιος Χατζηδιάκος
ΘΕΜΑ : 2 Θέματα Υγείας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
Εισηγητής : κ. Γεώργιος Πουσσαίος
κ. Δημήτρης Κρεμαστινός


ΘΕΜΑ : 3 Έγκριση 2ης Τροποποίησης προϋπολογισμού 2011 Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου (Δ/σου)

Εισηγητής : κ. Φώτιος Χατζηδιάκος
ΘΕΜΑ : 4 1η Τροποποίηση Π.Δ.Ε. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έτος 2011.
Εισηγητές : κ. Περιφερειάρχης
κ. Γεώργιος Μακρυωνίτης
ΘΕΜΑ :5 Έγκριση υποβολής πρότασης στο ΕΣΠΑ (Άξονας προτεραιότητας 9,
Θεματική Προτεραιότητα 75) για την «Προμήθεια ειδών εξοπλισμού
Σχολικών Μονάδων που εκπαιδεύουν άτομα με αναπηρίες στο Νότιο
Αιγαίο».

Εισηγητές : κ. Γεώργιος Μακρυωνίτης –
κα. Δέσποινα Διακοσταυριανού Σώζου
ΘΕΜΑ :6 Έγκριση υπογραφής προγραμματικών συμβάσεων και υποβολής
προτάσεων για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον
και Αειφόρος Ανάπτυξη» (Άξονας Προτεραιότητας 1, Θεματικές
Προτεραιότητες 40-43) των έργων για «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης
ενέργειας σε υφιστάμενα δημόσια σχολικά κτίρια Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου»

Εισηγητής : κ. Γεώργιος Μακρυωνίτης
ΘΕΜΑ :7 Αγορά ακινήτου στην έδρα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για την
στέγαση των υπηρεσιών της Περιφέρειας.

Εισηγητής : κ. Περιφερειάρχης
ΘΕΜΑ : 8 Συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Επαγγελματικής Κατάρτισης
Εισηγήτρια : κα. Δέσποινα Σώζου – Διακοσταυριανού
ΘΕΜΑ : 9 Συμμετοχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στο Δίκτυο των
Ευρωπαϊκών Περιφερειών για Ανταγωνιστικό και Βιώσιμο Τουρισμό
(NECSTour)

Εισηγήτρια : κα. Δέσποινα Σώζου – Διακοσταυριανού
ΘΕΜΑ : 10 Συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης
Εισηγητής : κ. Περιφερειάρχης
ΘΕΜΑ : 11 Επαναληπτική ψηφοφορία για την Επιλογή Συμπαραστάτη του Πολίτη
και της Επιχείρησης σύμφωνα με το άρθρο 179 Ν. 3852/2010

Εισηγητής : κ. Φώτιος Χατζηδιάκος
ΘΕΜΑ : 12 Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) στην
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου :
- Παρούσα κατάσταση, και προγραμματισμός
- Σύσταση Διαβαθμιδικού Φορέα Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων (ΦΟ.ΔΙ.ΣΑ) στο Νότιο Αιγαίο.

Εισηγητής : κ. Αντώνιος Χατζηιωάννου
ΘΕΜΑ : 13 Επιδότηση αγοράς κατοικίας σε προβληματική περιοχή με βάση τις
διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.2085/1992

Εισηγητής : κ. Γεώργιος Πουσσαίος
ΘΕΜΑ : 14 Στέγαση Υπηρεσιών Περιφερειακών Ενοτήτων Κυκλάδων
Εισηγητής : κ. Γεώργιος Πουσσαίος
ΘΕΜΑ : 15 Παραχώρηση και μεταβίβαση μηχανημάτων έργου πρώην Νομαρχίας
και Αναπτυξιακής εταιρίας Άνδρου.

Εισηγητής : κ. Γεώργιος Πουσσαίος
ΘΕΜΑ : 16 Παράταση ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΝΑΚ –
Υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού – Δήμου Σίφνου για το έργο
«Προστασία από την εισροή ομβρίων στο Αρχαιολογικό Μουσείο
Σίφνου»

Εισηγητής : κ. Γεώργιος Πουσσαίος
ΘΕΜΑ : 17 Ορισμός εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους για την
Α. Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος LEADER ΠΑΑ και
Β. Επιτροπή Διαχείρισης Τοπικού Προγράμματος Αλιείας
στις Αναπτυξιακές Εταιρείες ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε. και ΑΝΕΤΚΥ Α.Ε.

Εισηγητές : κ. Φώτιος Χατζηδιάκος
κ. Γεώργιος Μακρυωνίτης
ΘΕΜΑ : 18 Λήψη απόφασης για την πραγματοποίηση του επόμενου
Περιφερειακού Συμβουλίου στην Ρόδο

Εισηγητής : κ. Φώτιος Χατζηδιάκος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου