Τρίτη, 26 Ιουλίου 2011

Συνεδρίαση της Κοινωφελούς Επιχείρησης


 την Τετάρτη 27 Ιουλίου 2011 και ώρα 20:30 στο Δημοτικό κατάστημα Νάξου, προκειμένου να γίνει ενημέρωση και να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:
 
1.Εξουσιοδότηση του Νόμιμου εκπροσώπου για την υποβολή της «Αίτησης –Δήλωσης –Προσφοράς» προς την Ε.Ε.Τ.Α.Α για την υπογραφή της σύμβασης αναφορικά με το «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων».
 2.Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου πρόσληψης διοικητικού υπαλλήλου για την κάλυψη των ιδιαιτέρως αυξημένων αναγκών της Επιχείρησης, με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών. 
Απόφαση καθορισμού κριτηρίων πρόσληψης.
Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης των αιτήσεων των ενδιαφερομένων και λήψης απόφασης πρόσληψης. 
 3. Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, για κλείσιμο Τραπεζικών λογαριασμών και ανοίγματος νέου για τη εξυπηρέτηση των αναγκών της Επιχείρησης.
 4. Ενημέρωση για ενδεχόμενη υλοποίηση από την Κοινωφελή Επιχείρηση προγράμματος «Δημοτικού Συμβουλευτικού Κέντρου».
 5. Αξιολόγηση πρότασης για σύμβαση μαθητείας (πρακτική άσκηση) διάρκειας έξι μηνών με απόφοιτο σχολής «Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης». Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεως και λήψης απόφασης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου