Κυριακή, 8 Απριλίου 2012

Ένταξη της Πράξης "ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ" στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη"     Με ημερομηνία 6/4/2012, υπεγράφη η ένταξη του έργου "ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ" στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη" στον Άξονα Προτεραιότητας "02 - Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων" του Ε.Π. "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη", με τη συγχρηματοδότηση του Ταμείου Συνοχής.
     Η δαπάνη της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται στο ποσό των 5.747.737,85 ευρώ και αφορά στην κατασκευή των δικτύων αποχέτευσης των παραλιακών οικισμών Πλάκας, Αγ.Προκοπίου και Αγ.Άννας  και τη μεταφορά των λυμάτων τους μέσω αγωγών βαρύτητας και καταθλιπτικών αγωγών στο υφιστάμενο καταληκτικό αντλιοστάσιο. Το συνολικό εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ανέρχεται σε 27.750m., ενώ περιλαμβάνεται και η κατασκευή οκτώ (8) αντλιοστασίων καθώς και η αναβάθμιση του υφιστάμενου αντλιοστασίου. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι 26 μήνες.


     Ο Δήμαρχος, Μανόλης Μαργαρίτης, μετά την είδηση της ένταξης του έργου στο ΕΣΠΑ, δήλωσε: « Το αποχετευτικό έργο των νοτίων παραλιών είναι ένα σημαντικότατο εγχείρημα και νιώθουμε βαθιά ικανοποίηση που χρηματοδοτείται στο σύνολό του από κοινοτικές δαπάνες. Οι νότιες παραλίες, που δέχονται κάθε χρόνο το μεγαλύτερο ποσοστό του τουριστικού προϊόντος, χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και με αυτό το έργο ένα σημαντικό πρόβλημα της περιοχής θα επιλυθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Επίσης, ικανοποίηση αισθανόμαστε γιατί άλλο ένα έργο, της τάξης των 6 εκατ. ευρώ, έρχεται να προστεθεί στα υπόλοιπα έργα του Δήμου, που έχουν προγραμματιστεί και χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ και συνολικά ανέρχονται στο ποσό των 20 εκατ. ευρώ περίπου, τα οποία μπορούν να δώσουν οικονομική ανάσα στον τοπικό πληθυσμό, σ’ αυτή τη δυσχερή οικονομική συγκυρία που διανύουμε. Συνεχίζουμε τα έργα ανάπτυξης, τα έργα πνοής για τον τόπο μας, με σταθερότητα και με επίκεντρο την προστασία του δημότη και του περιβάλλοντος των νησιών μας».Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου