Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2011

…ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ, ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ


Στη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου Ν. Αιγαίου της 9.11.2011, στη Σύρο, συζητήθηκε το θέμα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).Αναλυτικότερα, συζητήθηκαν:
1.    Η πολιτική της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου αναφορικά με τις ΑΠΕ,
2.    Η γνωμοδότηση για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων δέκα (10) αιολικών πάρκων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα νησιά Νάξος, Πάρος, Τήνος και Άνδρος και
3.    Η συμμετοχή της περιφέρειας σε πρόγραμμα ενεργειακής αυτονομίας μη διασυνδεδεμένων νησιών - Σίφνος σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Κυκλάδων και το Δήμο Σίφνου.
Η παράταξή μας υποστηρίζει την αξιοποίηση των ΑΠΕ. Θεωρούμε ότι ο ήλιος και ο άνεμος είναι τμήμα του φυσικού πλούτου της χώρας μας το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί σε όφελος του ελληνικού λαού με την ταυτόχρονη δημιουργία θέσεων εργασίας και αναπτυξιακών δράσεων.
Την ίδια στιγμή, οφείλουμε να διαφυλάξουμε το περιβάλλον των νησιών μας και να σεβαστούμε τις τοπικές κοινωνίες, θέτοντας τις εξής  προϋποθέσεις:
1.            Τήρηση των όρων διαφάνειας και νομιμότητας.
2.            Διενέργεια ουσιαστικού κοινωνικού διαλόγου και συναίνεσης.
3.            Ικανοποίηση των όρων αειφόρου και ισόρροπης ανάπτυξης.
4.            Ύπαρξη συνολικού σχεδιασμού σε επίπεδο περιφέρειας με καθορισμό της φέρουσας ικανότητας ΑΠΕ και χωροθέτηση ανά νησί.
Δυστυχώς, κατά τη συζήτηση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δέκα (10) αιολικών πάρκων, δεν προέκυψε η τήρηση των πιο πάνω όρων καθώς:
1.    Και τα τέσσερα (4) δημοτικά συμβούλια των αντίστοιχων νησιών γνωμοδότησαν αρνητικά εκφράζοντας τη άποψη των τοπικών κοινωνιών.
2.    Το τμήμα περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου κατέθεσε  αρνητική εισήγηση στο περιφερειακό συμβούλιο, επισημαίνοντας συγκεκριμένα προβλήματα επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
3.    Τα ερωτήματα των περιφερειακών συμβούλων αναφορικά με τα προβλήματα της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων έμειναν αναπάντητα.
4.    Δεν υπάρχει συνολικός σχεδιασμός για αξιοποίηση των ΑΠΕ στα νησιά μας αλλά επιλεκτικός και αποσπασματικός, σε τέσσερα (4) νησιά των Κυκλάδων.
Σε συνέχεια των ανωτέρω:
Καταψηφίσαμε τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την εγκατάσταση δέκα (10) αιολικών πάρκων στην Άνδρο, Πάρο, Νάξο και Τήνο, 154 ανεμογεννητριών, συνολικής ισχύος 322 MW, θυμίζοντας ότι τα μέλη μας στην Οικονομική Επιτροπή (Χ. Κόκκινος και Γ. Παπαμανώλης) είχαν ζητήσει και πετύχει την παραπομπή του θέματος στο Περιφερειακό Συμβούλιο, λόγω της σοβαρότητάς του.
Υπερψηφίσαμε τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου στο πιλοτικό πρόγραμμα ενεργειακής αυτονομίας της νήσου Σίφνου με την εγκατάσταση υβριδικού σταθμού παραγωγής ενέργειας, που θα υλοποιηθεί με τη συνεργασία του Επιμελητηρίου Κυκλάδων και του Δήμο Σίφνου.
Στηρίζουμε την αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο Νότιο Αιγαίο με όρους διαφάνειας, νομιμότητας και κοινωνικής συναίνεσης.
Οι προτάσεις μας μετουσιώθηκαν σε απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου