Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2011

Επιστολή προς τον Υπουργό Εσωτερικών κο Χάρη Καστανίδη, έστειλε ο πρόεδρος της ΤΕΔΚ Κυκλάδων και Δήμαρχος Σύρου - Ερμούπολης κ. Δεκαβάλλας Ιωάννης, με αφορμή τις αυξημένες αρμοδιότητες που έχουν δοθεί στους προϊσταμένους των οικονομικών υπηρεσιών των Δήμων και Περιφερειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/2010. Αποτέλεσμα των προβλέψεων του νόμου είναι η υποβολή παραιτήσεων πολλών υπευθύνων της οικονομικής υπηρεσίας, δημιουργώντας δυσεπίλυτα προβλήματα στην ομαλή λειτουργία των δήμων.
Ειδικότερα στην επιστολή του προς τον κο Υπουργό, ο κος Δεκαβάλλας αναφέρει τα εξής:
«Ο προϊστάμενος οικονομικών υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3871/2010. Εκτός της ευθύνης που έχει ως προϊστάμενος το Δήμου, σύμφωνα με το νόμο, του δίνεται επιπλέον η υπευθυνότητα για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης  και των χρηματοδοτούμενων από το Δήμο φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και ειδικότερα  τη μέριμνα μεταξύ άλλων και για :
- Τη διασφάλιση της πιστής τήρησης των ανώτατων ορίων του προϋπολογισμού του φορέα   και της ανάληψης δεσμεύσεων από το φορέα αυτό και τους εποπτευόμενους φορείς του   για τη διενέργεια δαπανών μόνο εφόσον υπάρχει αντίστοιχη πίστωση στον οικείο προϋπολογισμό.
- Τη διαχείριση και αξιοποίηση των πόρων του φορέα του και των εποπτευόμενων από  αυτόν  φορέων σύμφωνα με τις αρχές του Ν.3871/10.
            Η διάχυση της υπευθυνότητας και στα λοιπά νομικά πρόσωπα του δήμου, που προβλέπει ο προαναφερόμενος νόμος, είχε ως αποτέλεσμα την εύλογη αντίδραση των προϊσταμένων οικονομικών υπηρεσιών των νησιωτικών μας δήμων, η οποία τους οδήγησε μέχρι και την υποβολή παραίτησης.
            Οι προϊστάμενοι των οικονομικών υπηρεσιών των δήμων μας, όπως και οι υπόλοιποι υπάλληλοι , καταβάλλουν σήμερα κάθε δυνατή προσπάθεια για την οργάνωση και την χρηστή λειτουργία των νέων Καλλικρατικών δήμων.       
Θεωρούμε λοιπόν ότι είναι κατανοητό, ότι οι προϊστάμενοι των οικονομικών υπηρεσιών αναλαμβάνουν επιπρόσθετα πολύ μεγάλη ευθύνη, με την ανάθεση του ελέγχου των δημοτικών νομικών προσώπων και γενικότερα των εποπτευόμενων φορέων. Παράλληλα όμως είναι και πρακτικά δύσκολο το να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις πολλαπλές υποχρεώσεις που έχουν σήμερα στο δήμο και στις υποχρεώσεις που τους ανατίθενται με βάση τον προαναφερόμενο νόμο.
            Τα δημοτικά νομικά πρόσωπα  έχουν αυτοτελή διοικητική και οικονομική οργάνωση και κατά συνέπεια μπορούν να διασφαλίσουν με τις δικές τους δομές, τη χρηστή οικονομική διαχείριση, χωρίς βεβαίως ν΄ απεμπολούμε το δικαίωμα του δήμου για την εποπτεία αυτών, μέσω της υποβολής του προϋπολογισμού, του οικονομικού απολογισμού, κλπ.
            Επίσης, ο νόμος προβλέπει και την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος, σύμφωνα με το οποίο θα καθορίζονται τα προσόντα και η διαδικασία επιλογής των οικονομικών προϊσταμένων. Αυτό σημαίνει ότι η βούληση του νομοθέτη, είναι ότι οι υπεύθυνοι των οικονομικών υπηρεσιών θα πρέπει να έχουν αυξημένα προσόντα από αυτά τα οποία προβλέπει σήμερα η κείμενη νομοθεσία.
            Σήμερα που αγωνιζόμαστε για την λειτουργία των νέων Καλλικρατικών Δήμων, δεν έχουμε  την πολυτέλεια παραιτήσεων του προσωπικού μας από υπεύθυνες θέσεις, δικαιολογημένα κατά την άποψή μας  που  έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας άνευ προηγουμένου διαρκούς αναστάτωσης στους Δήμους και στην εύρυθμη λειτουργία του νευραλγικότερου αυτή την περίοδο που διανύουμε τομέα όπως είναι η ορθή οικονομική διαχείριση των ιδίων των Δήμων.»
Ολοκληρώνοντας την επιστολή του ο κος Δεκαβάλλας ζητά να επανεξεταστούν οι διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3871/2010 και να απαλλαχθούν οι προϊστάμενοι των οικονομικών υπηρεσιών από την υπευθυνότητα για την διασφάλιση της πιστής δημοσιονομικής διαχείρισης των χρηματοδοτούμενων από το Δήμο φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.
            Η υπευθυνότητα για την χρηστή διαχείριση θα πρέπει να ανήκει αποκλειστικά στα όργανα της διοίκησης και στο υπαλληλικό προσωπικό των εποπτευόμενων από το δήμο φορέων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου