Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2012

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου


 θα πραγματοποιηθεί Παρασκευή   24/ 2 / 2012 και ώρα 12:00 με τηλεδιάσκεψη, στα Καταστήματα της Περιφέρειας (Πλατεία Τσιροπινά)  στη Σύρο και (Πλατεία Ελευθερίας 1 ) στη Ρόδο, με θέματα:

 1. Έγκριση παράτασης προθεσμίας των εργασιών του έργου : «Βελτίωση Επαρχιακής Οδού Μαλώνα – Πλατάνια (Β’ Φάση)» Προϋπολογισμού 3.350.000,00€.
 2. Εκδίκαση της από 29/11/2011 ένστασης των αναδόχων μελετητών της μελέτης: «Γυμνάσιο Μεσαριάς ν. Θήρας».
 3. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Προσθήκη Αιθουσών στο                   2ο Γυμνάσιο Ρόδου (Κεραμεικός)».
 4. Αποδοχή χρηματοδότησης.
 5. Έγκριση Πρακτικού Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των γραφείων/υπηρεσιών της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου στο Νομό Κυκλάδων.
 6. Χορήγηση ειδικού επιδόματος σε προσωπικό της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής.
 7. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: « Αποκατάσταση Διατηρητέου Κτιρίου Ιουλίδας και Προσαρμογή σε Πολιτιστικό Πολύκεντρο» αναδόχου BC PERIGRAMMA A.E.
 8. Επαναδημοπράτηση του έργου: «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Πάτμου» Προϋπολογισμού:200.000€.
 9. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση Κτιρίων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δωδεκανήσου».
 10. Έγκριση 1ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστημάτων Αφαλάτωσης Συμπαραγωγής και Τηλεθέρμανσης στο Αγαθονήσι» Προϋπολογισμού: 179.800€ .
 11. Έγκριση Μελέτης, Δημοπράτησης και Ορισμού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Επισκευή της Γέφυρας του Ποταμού Μακκαρη» Προϋπολογισμού : 600.000€.
 12. Έγκριση Παράτασης Περαίωσης των εργασιών του έργου «Συντήρηση Γυμνασίου -  Λυκείου Κάσου» (Β’ Φάση) .
 13. Έγκριση Προγράμματος Τουριστικής Προβολής Π.Ν.Α.(Κυκλάδων – Δωδεκανήσου) Έτους 2012.
 14.  Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Ρόδου για το έργο «Επισκευή – Συντήρηση παλαιού νοσοκομείου Ρόδου για κάλυψη αναγκών Διοίκησης – Μεταστέγαση υπηρεσιών», προϋπολογισμού 1.615.000,00€.
 15. Ανάθεση  δικαστικών υποθέσεων.
 16. Έγκριση διαφόρων δαπανών.
 17. Έγκριση δράσεων Κοινωνικής Μέριμνας.
 18. Έγκριση δράσεων πολιτισμού – αθλητισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
 19. Εγκρίσεις μετακίνησης κ. Περιφερειάρχη, κ.κ. Αντιπεριφερειαρχών και Περιφερειακών  Συμβούλων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου