Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2011

Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου

στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας (Δημαρχείο) στις 23 Νοεμβρίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.      Αιτήσεις χορήγησης  άδειας λειτουργίας μουσικής καταστημάτων.  
2.      Αιτήσεις χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. 
3.      Εισήγηση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νάξου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, προς την Εκτελεστική Επιτροπή για το επιχειρησιακό πρόγραμμα.
4.      Εισήγηση  για αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση Τεχνικού                 Προγράμματος Δ. Κ. Νάξου.
5.      Εισήγηση για υπόδειξη θέσεων στάσιμου εμπορίου και χώρων λειτουργίας λαϊκών αγορών. 

             

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου