Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2011

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής


 τη Δευτέρα 12/12/2011 και ώρα 12:00 με τηλεδιάσκεψη, στα Καταστήματα της Περιφέρειας (Πλατεία Τσιροπινά)  στη Σύρο και (Πλατεία Ελευθερίας 1 ) στη Ρόδο, με θέματα:

 1. Έγκριση όρων δημοπράτησης  για την :
  • «Προμήθεια ειδών κομποστοποίησης και ανακύκλωσης»
  • «Προμήθεια μηχανημάτων ανακύκλωσης»
  • « Προμήθεια δύο μονάδων παραγωγής και διάθεσης πόσιμου νερού»                                     
           το Πιλοτικού Προγράμματος ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων των Δήμων
           Ανάφης – Χάλκης.
 1. Έγκριση διακύρηξης για το έργο «Δημιουργία της τουριστικής ταυτότητας (destination brand) για τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου»οικονομικού έτους 2011.
 2. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Γ’ τριμήνου 2011.
 3. Απομαγνητοφώνηση Πρακτικών Περιφερειακού Συμβουλίου για το έτος 2012.
 4. Διακήρυξη για την  καθαριότητα  των χώρων και υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Σύρου, Μυκόνου, Μήλου, Πάρου, Κέας-Κύθνου, Τήνου, Νάξου, Άνδρου και Θήρας για το οικ.έτος 2012.
 5.  Ανάθεση εργασιών ηχητικής κάλυψης εκδηλώσεων της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου για το έτος 2012.
 6. Ανάθεση προμήθειας υλικών καθαριότητας για το έτος 2011.
 7. Ανάθεση για την προμήθεια αναψυκτικών και πρόχειρων εδεσμάτων στις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου για το έτος 2012.
 8. Εισήγηση για  ανάθεση σε Προμηθευτές έπειτα από διαπραγμάτευση ειδών γραφικής ύλης για το έτος 2011 σε συνέχεια της με αριθμ. 304/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
 9. Ανάθεση σε εταιρεία ασφάλισης αυτοκινήτων των Περιφερειακών Ενοτήτων Κυκλάδων της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου.
 10. Προμήθεια εργαλείου μαζικής προτεινόμενης προσαρμογής του Ηλεκτρονικού Μητρώου του ανθρώπινου δυναμικού (Ν.4024) για την εφαρμογή της μισθοδοσίας.
 11. Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας του έργου «Βελτίωση – Συντήρηση Οδικού Δικτύου νήσου Σικίνου».
 12. Ανάθεση των έργων « Θεομηνία 03-02-2011 – Επείγουσα αποκατάσταση
      δημοτικού και αγροτικού οδικού δικτύου νήσου Κέας» και « Θεομηνία 03-02-2011 –    
      επείγουσα αποκατάσταση παραλιών νήσου Κέας», όπως προβλέπεται στην από         
      09-11-2011 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου Κέας και Περιφέρειας Νοτίου
      Αιγαίου.

 1. Έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας του έργου «Συντήρηση και κατασκευή ράμπας και wc ΑΜΕΑ στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ρόδου». Προϋπολογισμού 100.000,00€.
 2. Εισήγηση για παράταση περαίωσης των εργασιών του έργου : «Αντιπλημμυρικά έργα στο Φονιά (Β’ Φάση)».
 3. Έγκριση δράσεων της Δνσης Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ν.Α.
 4. Περί ανάθεσης δικαστικών υποθέσεων .
 5. Αποδοχή χρηματοδότησης.
 6. Έγκριση διαφόρων δαπανών.
 7. Έγκριση Δράσεων Πολιτισμού – Αθλητισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
 8. Εγκρίσεις μετακίνησης κ. Περιφερειάρχη, κ.κ. Αντιπεριφερειαρχών και Περιφερειακών  Συμβούλων.
        
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου