Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2011

Παράνομη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κεκλισμένων των Θυρών


  Με έκπληξή μας διαπιστώνουμε ότι η Δημοτική Αρχή αρέσκεται σε συνεδριάσεις κεκλεισμένων των θυρών. Έτσι, μετά την κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης στις 4 Απριλίου 2011, συνεδρίασε κεκλεισμένων των θυρών και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, σήμερα 29/6/2011.

Η αντιδημοκρατική συμπεριφορά της Δημοτικής Αρχής οδήγησε στην επιστράτευση της Αστυνομίας προκειμένου να αποκλείσει την πρόσβαση των πολιτών στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Ταυτόχρονα αποκλείστηκε από την αίθουσα η τηλεοπτική κάμερα (ενώ επιτράπηκε η είσοδος σε κάποιους δημοσιογράφους) και δεν προσκλήθηκαν να καταθέσουν τις απόψεις τους, τουλάχιστον οι Πρόεδροι των Συλλόγων και των Φορέων που διαμαρτύρονταν.


Εκτός από αντιδημοκρατική, η συνεδρίαση της 29ης Ιουνίου είναι και παράνομη καθώς τόσο ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ 114Α/2006, άρθρο 96, παράγραφος 1) όσο και ο πρόσφατος Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 5, παράγραφος 4) αναφέρουν:
«Οι συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου είναι δημόσιες και γίνονται στο δημοτικό κατάστημα με την προεδρία του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου. Το δημοτικό συμβούλιο με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των μελών του και με αιτιολογημένη απόφαση, η οποία απαγγέλεται σε δημόσια συνεδρίαση, μπορεί να συνεδριάσει κεκλισμένων των θυρών».

Επομένως, όλες οι ληφθείσες αποφάσεις στο κεκλισμένων των θυρών δημοτικό συμβούλιο της 29ης Ιουνίου είναι παράνομες, καθώς η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε μόνο με 14 μέλη της πλειοψηφίας, παρόντα. Η, εκ του νόμου, ορισθείσα πλειοψηφία των 22 δημοτικών συμβούλων δεν υπήρξε, προκειμένου να μπορεί το δημοτικό συμβούλιο να συνεδριάσει κεκλισμένων των θυρών.

Εμείς, εμμένουμε στην θέση μας περί της αναγκαιότητας δημιουργίας Χώρου Υγειονομικής Ταφής με ταυτόχρονη εκπόνηση και υλοποίηση Ολοκληρωμένης Μελέτης Διαχείρισης Απορριμμάτων, ώστε αυτός να καταστεί Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ). Κατανοούμε, επίσης, πλήρως τις κινητοποιήσεις των κατοίκων της Γαλήνης και των Εγγαρών, καθότι είχαν συγκεκριμένες προεκλογικές δεσμεύσεις από την νυν Δημοτική Αρχή, οι οποίες δεν τηρούνται στο ελάχιστο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου