Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2012

Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου


 θα πραγματοποιηθεί στην Ρόδο στις 3  Απριλίου 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα  10:00 π.μ. στην πόλη της Ρόδου και σε αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου η οποία στεγάζεται στο Περιφερειακό Μέγαρο (πρώην Νομαρχία Δωδεκανήσου),  με θέματα :


ΘΕΜΑ 1ο
Επικύρωση πρακτικών της 3ης/5-3-2012 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.
ΘΕΜΑ 2ο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – Κύπρος 2007 – 2013  INTERREG»
Α Υποβολή προτάσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στο πλαίσιο της 3ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – Κύπρος 2007 – 2013 INTERREG»
Β. Σχεδιασμός Προτάσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στο πλαίσιο της Στρατηγικής Προσέγγισης του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – Κύπρος 2007 – 2013 INTERREG»
Εισηγήτρια : κ. Φτακλάκη Παρασκευή - Ελευθερία


ΘΕΜΑ 3ο
Αναθεώρηση Ειδικού Χωροταξικού Σχεδιασμού για την αειφόρο ανάπτυξη του Τουρισμού
Εισηγητής : κ. Α. Χατζηϊωάννου

ΘΕΜΑ 4ο
Έγκριση σύναψης Προγραμματικών Συμβάσεων και των όρων αυτών μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και   

Α.   του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού (ΥΠΠΟΤ), του Δήμου Ρόδου και του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠΑ) για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Προστασία, διαχείριση και βιώσιμη ανάπτυξη της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου» προϋπολογισμού 4.000.000,00 € και διάρκειας 10 ετών. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θα χρηματοδοτήσει το έργο με το ποσό των 100.000,00 € ετησίως.
        Εισηγητής:  κ.Φ. Χατζηδιάκος


Β. της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου και της ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ για την υλποποίηση του έργου με τίτλο «Επιστημονική και Τεχνική υποστήριξη της Περιφέρειας  Νοτίου Αιγαίου για την υλοποίηση έργων στα πλαίσια του ΕΣΠΑ και των ευρωπαϊκών προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας», προϋπολογισμού 200.000,00 €.
      Εισηγήτρια : κα. κ. Φτακλάκη Παρασκευή - Ελευθερία

Γ. της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου και της ΦΥΤΩΡΙΟ ΑΕ για την υλοποίηση του έργου με τίτλο "Έργα και ενέργειες προστασίας και βελτίωσης του φυσικού περιβάλλοντος και υποστήριξης του πρωτογενούς τομέα", προϋπολογισμού 480.000,00 €.
       Εισηγητής : κ. Α.  Χατζηιωάννου

Δ. του Δήμου Τήλου και της ΔΕΥΑ Τήλου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο "Συντήρηση Λιθόστρωτων Μονοπατιών Νήσου Τήλου", προϋπολογισμούς 100.000,00 €.
      Εισηγητής: κ. Φ.  Χατζηδιάκος


ΘΕΜΑ 5ο
Έγκριση τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Ν.Α. Δωδ/σου, του ΤΕΕ - Τμήμα Δωδ/σου και του Επιμελητηρίου Δωδ/σου για το έργο "Συστηματική καταγραφή και διάσωση της Βιομηχανικής Κληρονομιάς της Δωδεκανήσου", προϋπολογισμού 100.000,00 € ως προς τα συμβαλλόμενα μέρη (αυτοδίκαιη αλλαγή από Ν.Α.Δωδ/σου σε Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου λόγω του Ν.3852/2010 "Καλλικράτης) και τη  διάρκεια με την παράταση ισχύος μέχρι τις 30-11-2012.
Εισηγητής: κ. Φ. Χατζηδιάκος
ΘΕΜΑ 6ο
Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη στο Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013 του Έργου με τίτλο :
«Αποκατάσταση του Χ.Α.Δ.Α. στη θέση Γλυφωνιές και Προμήθεια Εξοπλισμού Μεταφοράς, Μείωσης όγκου και Ολοκληρωμένης Επεξεργασίας Απορριμμάτων στο Δήμο Σύμης», προϋπολογισμού 1.158.631,70€  
Εισηγητής: κ. Φ. Χατζηδιάκος
ΘΕΜΑ 7ο
Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013» του Έργου με τίτλο :
«ΚΤΗΡΙΟ ΕΚΑΒ ΡΟΔΟΥ »
Εισηγητής: κ. Φ. Χατζηδιάκος


ΘΕΜΑ 8ο
Υποβολή δύο Προτάσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στη Στοχευμένη Πρόσκληση του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Μεσογειακού Χώρου - MED
Εισηγήτρια : κ. Φτακλάκη Παρασκευή - Ελευθερία        
ΘΕΜΑ 9ο
Τροποποίηση Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Κυκλάδων & Δωδεκανήσου έτους 2012
Εισηγητής : κ. Γ. Πουσσαίος & κ. Φ. Χατζηδιάκος

                                                           


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου