Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2012

Επιστολή του Προέδρου Επιμελητηρίου Κυκλάδων προς τον Πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος για τη λήξη θητείας μελών Συμβουλίων Χωροταξίας, Οικισμού και Περι βάλλοντος (ΣΧΟΠ)


Κύριε Πρόεδρε,

Όπως γνωρίζετε, ο νόμος 4030/11 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» δια του άρθρου 42, όρισε τη λήξη της θητείας των μελών του ως άνω αναφερόμενου συμβουλίου, από τη δημοσίευσή του, αν και δια της από 21/2/2011 απόφασης της τέως Υπουργού Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Ναυτιλίας, η θητεία των μελών του ΣΧΟΠ για το Ν. Κυκλάδων είχε οριστεί έως και την 31/12/2012.


Εξ όσων γνωρίζουμε, έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες ορισμού των λοιπών μελών και εκκρεμεί ο ορισμός εκπροσώπου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, προκειμένου να εκδοθεί απόφαση ορισμού του συμβουλίου και της θητείας του, από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

Εκ των πραγμάτων, ο νομός μας αντιμετωπίζει ένα κενό στη λειτουργία των υπηρεσιών του, αφού ήδη έχει παρέλθει διάστημα ενός μηνός από τη λήξη της θητείας του προηγούμενου συμβουλίου.

Παρακαλούμε θερμά όπως ορίσετε το συντομότερο δυνατόν, εκπρόσωπο του Επιμελητηρίου σας, προκειμένου να αποφευχθεί η συσσώρευση υποθέσεων που χρήζουν γνωμοδότησης του συμβουλίου, με ότι αυτό συνεπάγεται για την τοπική δραστηριότητα και απασχόληση.


Με εκτίμηση,

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου