Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2012

Υποβολή αιτήσεων για την δωρεάν διανομή τροφίμων

       Από  την Διεύθυνση  Αγροτικής Οικονομίας ανακοινώνεται  ότι  η  περίοδος υποβολή αιτήσεων για την δωρεάν διανομή τροφίμων από τα  αποθέματα παρέμβασης της Χώρας  για  το έτος  2012  σε  άπορα άτομα  ή οικογένειες λήγει την 15-03-2012.
      Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε φορείς οι οποίοι προκειμένου να  συμμετέχουν στο πρόγραμμα υποβάλλουν  αίτηση στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας που εδρεύουν αίτηση  το αργότερο έως  31-03-2012
      Ως φορείς υλοποίησης ορίζονται:

I.    Φιλανθρωπικά Ιδρύματα ή Φιλανθρωπικοί σύλλογοι που είτε σιτίζουν είτε φιλοξενούν είτε περιθάλπουν άπορα άτομα
II.   Ιερές Μητροπόλεις για την άσκηση του φιλανθρωπικού τους έργου
III.  Σύλλογοι παλιννοστούντων
IV.  Σύλλογοι πολυτέκνων αναγνωρισμένων από την Α.Σ.Π.Ε.
V.   Σύλλογοι τριτέκνων
VI.  Σύλλογοι μονογονεϊκών οικογενειών
VII. Σύλλογοι ατόμων με ειδικές ανάγκες, χρονίως πασχόντων, ψυχικά πασχόντων κλπ
VIII. Σύλλογοι αθίγγανων
IX.   Δήμοι, Δημοτικά Ν.Π.Δ.Δ. και Κοινωφελείς Επιχειρήσεις τους:
   1. για μόνιμους κατοίκους ορεινών και μειονεκτικών περιοχών όπως προσδιορίζονται από την Οδηγία 81/645/ Ε.Ο.Κ., όπως αυτή ισχύει κάθε φορά
       2. για μόνιμους κατοίκους περιοχών που επλήγησαν αποδεδειγμένα, κατά το χρόνο εφαρμογής του προγράμματος από θεομηνίες, σεισμούς, πλημμύρες, πυρκαγιές κ.α.
       3. στις περιπτώσεις όπου λειτουργούν οργανωμένα συσσίτια απόρων
X. Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.) που υλοποιούν προγράμματα σίτισης απόρων ατόμων, εντός της Επικράτειας και μόνο.
Για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, το όριο του εισοδήματος από το οποίο προκύπτει εάν το άτομο ή η οικογένεια είναι άπορη ή όχι  αλλά και για περισσότερες πληροφορίες οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν   να απευθύνονται τις εργάσιμες ώρες στα κατά τόπους Τμήματα  Αγροτικής Οικονομίας  που υπάγονται Ρόδου , Κω, Καρπάθου και Καλύμνου, Άνδρου, Θήρας, Κέας – Κύθνου, Νάξου, Μήλου Πάρου και Τήνου  στα τηλέφωνα : 2241055928, 2242028241, 2243059633, 22450 22216 εσωτ. 220, 22810 79441, 2282022133, 2286022291, 2288022067, 2287021520, 2285022224, 2284021249, 2283361230.
                       

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου