Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2011

«Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου»Στο δημοτικό συμβούλιο της 22ας Δεκεμβρίου 2011 συζητήθηκε η «Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου». Το θέμα του Κανονισμού Λειτουργίας είναι ένα από τα κορυφαία θεσμικά ζητήματα που αφορούν το εκάστοτε Δημοτικό Συμβούλιο. Επομένως,  θα ήταν προς όφελος της λειτουργίας του οργάνου να επιδιώκεται η μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση για την ψήφισή του.

Κατά την αρχική εισήγηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο, οι αντιρρήσεις μας ανάγκασαν τον Δήμαρχο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων να συστήσει μία επιτροπή επεξεργασίας του θέματος προκειμένου να ενταχθούν σε αυτό και οι απόψεις της αντιπολίτευσης. Δυστυχώς, για ακόμη μία φορά, η εμμονή της δημοτικής πλειοψηφίας να προσπαθεί να περάσει τα θέματα, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις απόψεις της αντιπολίτευσης, ακόμη και στις περιπτώσεις που κάνει καταφανώς λάθος, την οδήγησε σε ένα νέο θεσμικό ολίσθημα.


Ο Εισηγητής του Θέματος και Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Φώτης Μαυρομάτης δεν έλαβε υπόψη του το άρθρο 65 παράγραφος 4 του Καλλικράτη (νόμος 3852/2010) που ορίζει ότι το Δημοτικό Συμβούλιο «Καταρτίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του τον κανονισμό λειτουργίας του». Επομένως για την έγκριση του εν λόγω θέματος απαιτούνται 14 ψήφοι δημοτικών συμβούλων, του 27μελούς Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν μόνο οι 12 παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι της Πλειοψηφίας. Επομένως το Δημοτικό Συμβούλιο απέρριψε ουσιαστικά την εισήγηση.

Τι κι αν ο Επικεφαλής της Παράταξής μας Νίκος Μαράκης ζήτησε την επίτευξη ευρύτατης συμφωνίας για το θεσμικό αυτό ζήτημα, τι κι αν ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νίκος Βλησίδης κατέθεσε εγγράφως τις απόψεις της Παράταξής μας (εσωκλείονται), ο Εισηγητής του Θέματος και Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Φώτης Μαυρομάτης ανακοίνωσε στο Σώμα ότι «…τώρα το Δημοτικό μας Συμβούλιο έχει Κανονισμό Λειτουργίας».

Οι θεσμικές αβλεψίες του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του δίδουν μία τρίτη ευκαιρία εισαγωγής του θέματος προς ψήφιση. Ελπίζουμε αυτή την φορά να επιδιώξει την μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση.  

Εκ του Γραφείου Τύπου


ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1. Να προστεθεί άρθρο που αφορά στις Αρμοδιότητες  των μελών του προεδρείου.
2. Μία φορά κάθε τρίμηνο συνεδριάζει το Δ.Σ μόνο για έλεγχο. Δίνονται απαντήσεις σε ερωτήματα δημ. συμβούλων, προέδρων κοινοτήτων, δημοτών κλπ. Οι σχετικές ερωτήσεις κατατίθενται στον πρόεδρο του Δ.Σ το αργότερο 10 ημέρες πριν τη συνεδρίαση.
3.Ο χρόνος συζήτησης για τα Εκτός Ημερησίας Διάταξης θέματα δεν μπορεί να ξεπερνά την μία ώρα, με δυνατότητα παράτασης κατά 15΄ με απόφαση του Δ.Σ.
4. Χρόνος ομιλητών: Εισηγητές Θεμάτων 5΄-3΄, Επικεφαλής Παρατάξεων 3΄-2΄, Δημ. Σύμβουλοι και Πρόεδροι Κοινοτήτων (όταν το θέμα τους αφορά) 2΄-1. Δημότες 1΄.
5. Καθορισμός διάρκειας συνεδρίασης Δ.Σ: Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ διαρκούν το ανώτερο έως 5 ώρες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις με απόφασή του μπορεί να παραταθεί κατά μία ώρα. 
6. Πρακτικά συνεδρίασης Δ.Σ: Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ εκδίδονται μέχρι την επόμενη τακτική συνεδρίασή του (20-30 ημέρες), ώστε να υπογράφονται και να είναι στη διάθεση των δημ. Συμβούλων.
7. Δημοσίευση αποφάσεων Δ.Σ: Όλες οι αποφάσεις του Δ.Σ αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου για να λαμβάνουν γνώση τόσο οι δημότες, όσο και κάθε ενδιαφερόμενος.
8. Υποχρεώσεις και δικαιώματα δημ. συμβούλων:
Οι εισηγήσεις και τα στοιχεία που αφορούν στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης παραδίδονται στους δημ. συμβούλους με την πρόσκληση της συνεδρίασης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ενημερώνονται δύο ημέρες πριν τη συνεδρίαση του Δ.Σ με κάθε πρόσφορο μέσο (Fax, ηλεκτρονική αλληλ/φία κλπ). Για τα Εκτός Ημερησίας Διάταξης, μία ημέρα πριν.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου