Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2011

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων πρωτοπόρος στην προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης και της κοινωνίας της ανακύκλωσης στην Ελλάδα.


 
     Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλαδων κατέθεσε χθες, Πέμπτη 13-10-2011, πρόταση στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη, για τη χρηματοδότηση δράσεων αποκατάστασης των χώρων ανεξέλεκτης διάθεσης απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) και την προώθηση της ολοκληρωμένης διαχείρισης και ανακύκλωσης των απορριμμάτων.
     Η συμμετοχή στο πρόγραμμα παρουσιάζει έμπρακτα την πολιτική βούληση της δημοτικής αρχής για την οριστική επίλυση του χρόνιου τοπικού προβλήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων, καθώς και τη στόχευση της πολιτικής του Δήμου ως προς την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης στην τοπική οικονομία και την καθημερική ζωή των κατοίκων.

     Η πρόταση του δήμου πέρα από το κλείσιμο και την αποκατάσταση  των διάσπαρτων ΧΑΔΑ, αποσκοπεί στην ουσιαστική και βιώσιμη προώθηση της οικονομίας της ανακύκλωσης στην τοπική κοινωνία.
     Στον άξονα αυτό ενσωματώθηκαν στο πρόγραμμα εξειδικευμένες δράσεις οι οποίες προωθούν τη συμμετοχή των δημοτών και των επιχειρήσεων στην προστασία του περιβάλλοντος, όπως κομποστοποίηση των οργανικών απορριμμάτων και διαλογή στην πηγή των ανακυκλώσιμων υλικών. Οι δράσεις αυτές θα συντελέσουν στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών και στην ανάδειξη του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σε πρότυπο Αειφόρου Δήμου στην Ελλάδα.
     Παράλληλα θα αποτελέσουν μία σημαντική πηγή  προσόδων για το Δήμο και ένα νέο και καινοτόμο πεδίο τοπικής επιχειρηματικής δραστηριότητας. Πηγές εσόδων οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των δημοτικών υπηρεσιών καθαριότητας και τη χρηματοδότηση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης στα νησιά του Δήμου.
     Με αφορμή την κατάθεση της πρότασης, o Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων κος Μανώλης Μαργαρίτης  έκανε την ακόλουθη δήλωση « Ο Δήμος Νάξου σήμερα περνάει από την εποχή των χωματερών και της καταστροφής του φυσικού περιβάλλοντος, στη νέα εποχή της αειφορίας και της οικονομίας της ανακύκλωσης. Η ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί ένα αίτημα χρόνων για τους δημότες και την τοπική κοινωνία, ένα αίτημα το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής μας για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης στο Δήμο μας. Καλώ όλους τους πολίτες να συμμετάσχουν ενεργά στο πρόγραμμα ανακύκλωσης και να γίνουν κοινωνοί των αρχών και αξιών της αειφορίας, στην καθημερινή τους ζωή και την τουριστική εικόνα των Νησιών μας ».
Επιπρόσθετα, ο Δήμαρχος τόνισε ότι η συμμετοχή στο πρόγραμμα αποτελεί την απαρχή μίας σειράς προγραμματισμένων πρωτοβουλιών του Δήμου, για τη χρηματοδότηση της τοπικής ανάπτυξης και τη βελτίωση της ποιότητας των δημοτικών υπηρεσιών & υποδομών από πόρους του ΕΣΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου