Δευτέρα, 8 Αυγούστου 2011

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (17η/2011)

 την 09η Αυγούστου 2011, ημέρα Τρίτη  και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
 1. Έγκριση ή μη άσκησης ενδίκων μέσων (ανακοπής) κατά διαταγών πληρωμής.  
 2. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση τμήματος προαυλίου χώρου 1ου Νηπιαγωγείου Χώρας».
 3. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση κτιριακών προβλημάτων στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Χώρας Νάξου».
 4. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων Τ.Κ. Κορωνίδας» Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
 5. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικής περιγραφής και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων Δ.Κ. Απεράθου» Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
 6. Κατάρτιση όρων διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση βοσκοτόπων Τ.Κ. Ποταμιάς.
 7. Έγκριση πρακτικού διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση της αίθουσας τελετών του Νέου Δημοτικού Κοιμητηρίου Δημοτικής Κοινότητας Νάξου.
 8. Έγκριση πρακτικού διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση του ανθοπωλείου του Νέου Δημοτικού Κοιμητηρίου Δημοτικής Κοινότητας Νάξου.
 9. Έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών.
 10. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την καταβολή δικαιωμάτων από την είσπραξη των τελών, εξόδων βεβαίωσης και είσπραξης και αντιτίμου κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος στη Δ.Ε.Η. Α.Ε. από το μήνα Μάιο και για το υπόλοιπο έτους 2011.
 11. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2011.
 12. Διάθεση πιστώσεων για την εξόφληση οφειλών Π.Ο.Ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου